LTO Conductor’s License Exam Reviewer in Filipino (Tagalog)

If you intend to work as either bus conductor, bus inspector, cable car conductor, passenger car conductor, railway passenger train guard, road freight conductor, ticket inspector (public transport), train conductor, or any other transport conductor, then one of the requirements mandated by the Land Transportation Office (LTO) before you are legally allowed to do so is to secure an LTO conductor’s license. To secure one, you first need to pass the conductor’s license test to prove that you have the necessary skills and qualifications to work and assist the drivers of buses and other public utility vehicles (PUVs) in serving the public citizenry. 

Getting a Conductor’s License means acquiring that special LTO-issued permit that conductors need to have in order to work legally in the Philippines. If you’re interested in obtaining this type of license, you need to visit your nearest LTO office and submit your requirements and take a written exam either in Filipino or in English and a practical test which will assess your knowledge and skills as a conductor. It’s like a passport to working in the public transportation sector. Plus, you’ll have peace of mind knowing that you’re operating within the law.

lto-conductor-license-exam-tagalog

Taking the LTO Conductor’s License (CL) Exam in Filipino (Tagalog)

Like all other licenses or permits issued by the Land Transportation Authority (LTO) under the mandate of the Land Transportation and Traffic Code (RA 4136), the Conductor’s license comes with both a written and practical test. After all, conductors need to know what they are doing since they are the ones who are held liable in cases of violations regarding overloading of passengers or freight or cargo beyond its registered carrying capacity.

Much like the Professional Driver’s License (PDL), the Conductor’s License written test is a necessary requirement from those who wish to work as a conductor and earn. It requires applicants to take a 20-item written assessment in either English or Filipino (Tagalog) and to attend an orientation or enhancement program, regardless of whether he can or cannot drive. It doesn’t require or give one the authority to drive, but it does allow the bearer to legally perform the following:

 • collecting and issuing tickets, passes or fares
 • checking the validity of issued tickets
 • attending to the passengers
  providing assistance regarding boarding, seating and luggage particularly to the elderly, sick, disabled, or injured passengers;
 • opening and closing doors for passengers;
 • performing safety checks prior to departure
 • signaling to drivers to stop or proceed when passengers disembark
 • greeting passengers, checking boarding transportation equipment, and announcing routes and stops
  ensuring that safety regulations are observed
 • responding to passengers requests and complaints; and
 • taking charge of appropriate actions in cases of emergencies or accidents

Conductor’s License Exam Reviewer in Filipino (Tagalog) 2023

Carefully read through each of these questions to fully understand the given scenarios, and try to imagine it as if you were in a real situation before choosing the best possible answers. 

 1. Magkano ang discount sa pamasahe na ipinagkaloob sa PWD at sa mga Senior Citizens alinsunod sa R.A. 9994 (Expanded Senior Citizens Act of 2010) at R.A. 9442 (Magna Carta para sa mga May Kapansanan)?
  A. 25% na Diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
  B. 20% na diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
  C. 30% na diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
  D. 35% na diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
 2. Bukod sa pedestrian crossing lane, ipinagbabawal din ang pagparada sa:
  A. interseksyon at sa loob ng 6 na metro nito at sa tabi ng isa pang sasakyang nakaparada o naka double park
  B. Sa interseksyon lane at sa loob ng 4 na metro nito
  C. Naka double park sa loob ng 5 metro mula s dng intersection
 3. Ayon sa batas, ang front seat ng “FOR HIRE” na mga bus ay nakalaan para sa:
  A. Taong may kapansanan
  B. Mga may-ari ng bus
  C. Mga Nakatatanda
  D. PWD at Senior Citizens
 4. Palaging magdala ng isang pares ng Early Warning Device (EWD) sa Mga Sasakyang may 4 na gulong o higit pa at gamitin ang mga ito kapag natigil dahil sa mga depekto ng sasakyang de-motor. Paano mo ginagamit ang EWD?
  A. Ilagay ang EWD sa layong 1 metro sa harap at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan
  B. Ilagay ang EWD sa layong 4 na metro sa harap at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan
  C. Ilagay ang EWD nang direkta sa harap ng kotse at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan
  D. Ilagay ang EWD sa layong 3 metro sa harap at 3 metro sa likuran ng natigil na sasakyan
 5. Kapag nakasakay sa pampublikong sasakyan na may 4 na gulong o higit pa, ang mga seatbelt ay dapat isuot ng driver at mga pasahero sa front seat:
  mga pagpipilian sa sagot
  A. Kapag hindi naka-lock ang pinto.
  B. Kapag gusto mo itong suotin.
  C. Sa lahat ng oras, sa anumang uri ng kalsada anuman ang mga destinasyon.
  D. Kapag nasa mga pangunahing kalsada tulad ng SLEX, NLEX, at pangunahing kalsada.
 6. Aling mga dokumento ang dapat dalhin habang nagmamaneho ng “FOR HIRE” na sasakyan?
  A. Propesyonal na Lisensya sa Pagmamaneho
  B. Sertipiko ng Kapanganakan
  C. Lisensya ng Konduktor
  D. Photocopy ng Valid Franchise/certificate of Public Convenience (CPC)
  E. Certificate of Registration (OR) at kasalukuyang opisyal na Resibo (OR) ng pagbabayad mula sa LTO
 7. Saan ang itinalagang lugar para sa pagkarga at pagbaba ng mga pasahero?
  A. Kahit saan basta’t nasa gilid ng kalsada
  B. Sa terminal lamang
  C. Sa anumang itinalagang loading at unloading zone
  D. Kung saan gusto ng pasahero, dahil laging tama ang pasahero
 8. Kung may mga pasaherong sasakay o bababa sa loob ng city proper, saan ang tamang lugar para huminto?
  A. Saan mang lugar, kung saan may sign na hintuan ng bus
  B. Kahit saang lugar, basta’t nasa gilid ng kalsada.
  C. Sa terminal area lamang
 9. Ang lisensya ng konduktor ay hindi maaaring gamitin sa:
  A. Pagmamaneho ng sasakyan sa panahon ng emergency at bilang alternatibo kapag masama ang pakiramdam ng driver
  B. Pagmamaneho ng pribadong sasakyan
  C. Nakipagpalit sa driver para makapagpahinga siya
 10. Ano ang angkop na kasuotan para sa isang konduktor?
  A. Anumang kasuotan na inaprubahan ng kumpanya.
  B. Puting polo, itim na pantalon, at itim na sapatos
  C. Uniform na binigay ng kanilang kumpanya para madaling makilala
 11. Isa sa pangunahing tungkulin ng konduktor ay:
  A. Pagtulong sa mga pasahero kung saan uupo
  B. Tulungan ang mga pasahero sa pagsakay/pagbaba dala ang kanilang mga bagahe
  C. Bigyan ng tiket ang mga pasaherong nakasakay sa sasakyan.
 12. Ano ang dapat mong gawin bilang konduktor kung ang bus ay naaksidente at hindi ka nasaktan?
  A. Tumakbo at humingi ng tulong
  B. Asikasuhin ang mga sugatang pasahero at humingi ng tulong
  C. Tumakbo at iligtas ang iyong sarili
  D. Sabihin sa mga pasahero na lumabas ng sasakyan at maghanap ng ibang masasakyan.
 13. Kailan dapat buksan ang pinto ng bus?
  A. Kapag ang pasahero ay nasa pintuan ng bus
  B. Kapag full-on na ang bus.
  C. Nang sabihin ng pasahero na ihinto ang sasakyan.
 14. Sino ang dapat bigyan ng diskwento sa pamasahe
  A. PWD
  B. Mga mag-aaral
  C. Mga Nakatatanda
  D. Manggagawa
  E. lahat ng nabanggit
 15. Sino ang may pananagutan sa labis na karga ng mga pasahero at kargamento?
  A. Mga pasahero
  B. Driver
  C. Konduktor
  D. Kumpanya
 16. Kailan pinapayagan ang mga pasahero na tumayo sa loob ng bus habang ito ay gumagalaw?
  A. Kapag walang available na upuan para sa mga pasahero
  B. Hindi ito pinapayagan sa lahat ng oras
  C. Kapag ayaw maupo ng mga pasahero.
 17. Ano ang dapat gawin ng konduktor kapag naiwan sa loob ng bus ang mga personal na gamit ng isang pasahero?
  A. Sumuko sa iyong opisina/terminal para sa tamang turnover
  B. Sumuko sa driver ng bus para sa madaling turnover
  C. Panatilihin itong libre
 18. Ano ang parusa para sa sobrang pagsingil/undercharging ng mga awtorisadong rate para sa unang pagkakasala?
  A. PHP 3,000
  B. PHP 5,000
  C. PHP 2,000
  D. PHP 1,000
 19. Ang pagkabigong mag-post ng naaangkop na signage na nagtuturo sa mga pasahero sa harap na upuan na magsuot ng mga sinturon kapag nasa loob ng pampublikong sasakyan ay pinarusahan ng:
  A. PHP 5,000 para sa bawat paglabag
  B. PHP 5,000
  C. PHP 3,000 para sa bawat paglabag
  D. PHP 3,000
 20. Kung ang isang sasakyang de-motor ay isang 61-seater kasama ang upuan ng driver, ilang pasahero ang pinapayagang sumakay dito?
  A. 59 para maupo rin ang konduktor
  B. 60 pasahero
  C. 61
  D. Ang mga pasahero ay maaaring umokupa ng 60 na upuan at ang iba ay maaaring tumayo
 21. Sa peak hours, mas marami ang mga pasahero na nais sumakay kahit puno na ang bus. Bilang konduktor, ano ang gagawin mo?
  A. Pahintulutan ang mga pasahero na manatili o sumakay sa labas o sa likurang bahagi ng sasakyan
  B. Sabihin sa mga pasahero na mayroon lamang espasyo upang tumayo at itanong kung gusto pa nilang sumakay
  C. Magalang na tumanggi at sabihin sa kanila na maghintay ng sunod na bus
 22. Ano ang dapat gawin ng isang Konduktor upang maayos na makolekta ang pamasahe lalo na sa unang biyahe?
  A. Maghanda ng sapat na barya bago maglakbay patungo sa
  may eksaktong pagbabago
  B. Hilingin sa mga pasahero na maghanda ng eksaktong halaga at sabihin sa kanila na bumaba kapag wala silang eksaktong halaga
  C. Tanungin ang mga pasahero kung okay lang sa kanila na hindi makuha ang eksaktong pagbabago dahil walang sapat na pagbabagong magagamit
 23. Ano ang magandang ugali ng isang Konduktor?
  A. Siguraduhing lahat ng pasahero ay pinahihintulutan sa bus
  B. Linisin ang bus bago ang bawat biyahe
  C. Panatilihing bukas ang pinto ng bus
 24. Saan ang angkop na lugar para sa malalaking bagahe ng mga pasahero?
  A. Sa bakanteng upuan na pinakamalapit sa may-ari
  B. Sa pasilyo sa paanan ng may-ari
  C. Sa baggage compartment
 25. Ano ang bawal isakay sa bus?
  A. Gasoline, LPG at iba pang mapanganib na kemikal
  B. Pabango at iba pang produktong aerosol
  C. Beer, alak, at iba pang uri ng alak
 26. Ano ang dapat gawin ng isang konduktor kung ang mga personal na gamit ng isang pasahero ay naiwan sa loob ng bus?
  A. Sumuko sa opisina/terminal para sa tamang disposisyon
  B. Itago ito
  C. Ibigay ito sa pasaherong nakaupo malapit sa lugar kung saan natagpuan ang gamit
 27. Kung ang sasakyan ay na-disable sa isang highway, dapat mong paalalahanan ang driver na:
  A. Tumawag ng tulong
  B. Iparada ang sasakyan sa labas ng nilakbay na highway, kung maaari
  C. Ikulong at tumawag sa mga awtoridad para sa tulong
 28. Ang paghahagis ng mga balot ng kendi, o anumang bagay mula sa mga bintana ng iyong sasakyan ay:
  A. ipinagbabawal sa lahat ng oras
  B. bawal lamang sa probinsya
  C. ipinagbabawal lamang ang mga lungsod
 29. Ano ang paglabag kung saan tinatanggap o dinadala ng driver/konduktor ang kanyang mga pasahero ng sasakyang de-motor na lampas sa kapasidad na itinakda ng LTFRB?
  A. Overloading
  B. Pagwawalang-bahala sa mga Karatula ng Trapiko
  C. Walang ingat na Pagmamaneho
 30. Kailan hindi magagamit ang “Conductor’s License”?
  A. Upang patunayan na ang isang tao ay maaaring magmaneho ng legal
  B. Upang ipakita ang kaarawan ng drayber
  C. Bilang kahalili kapag masama ang pakiramdam ng driver at kapag may emergency
 31. Sa Pilipinas, ang distansya ay sinusukat mula sa _ sa bawat lalawigan na dapat ay malapit sa gusali ng probinsiya.
  A. Kilometro Post
  B. Bilang ng mga tulay
  C. Mga Marka sa Daan
 32. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa isang pampublikong sasakyan?
  A. Pamatay ng apoy
  B. Emergency exit
  C. Mga seatbelt
 33. Ano ang una at pinakamahalagang responsibilidad ng konduktor?
  A. Para manatiling gising ang driver
  B. Kaligtasan at bagahe ng pasahero
  C. Kaligtasan ng sasakyan
 34. Pinapayagan ba ang mga pasahero na tumayo sa pasilyo ng bus?
  A. Oo, kung mas gusto ng pasahero na tumayo
  B. Oo, kung papayagan ito ng kumpanya ng bus
  C. Hindi
 35. Ang driver at konduktor ay dapat maghatid/magbaba ng mga pasahero sa:
  A. Ang lugar kung saan sinasabi ng pasahero
  B. Anumang loading at unloading zone
  C. Sa isang parking zone
 36. Kung ang bus ay nasangkot sa isang aksidente, ang Konduktor kung hindi siya nasaktan ay dapat:
  A. Tumulong na ayusin ang problema
  B. Iwan muna ang sasakyan para humingi ng tulong
  C. Asikasuhin ang mga sugatang pasahero at humingi ng tulong
 37. Ano ang gagawin mo bilang Konduktor kung ang bus ay nasangkot sa isang banggaan sa kalsada at HINDI ka nasaktan?
  A. Iwan ang sasakyan para hanapin ang pulis
  B. Maglaro ng patay at maghintay ng tulong
  C. Tulungan ang mga nasugatang pasahero at tumawag ng tulong.
 38. Ano ang parusa para sa Falsification o Fraudulent na pagtatanghal ng Certificate of Public Convenience?
  A. Pagsuspinde ng lisensya
  B. Pagbawi/pagkansela ng CPC
  C. Mga multa na nagkakahalaga ng Php 5,000
 39. Ano ang tawag mo sa isang pampublikong sasakyan na gumagamit ng suspendido o kinanselang CPC?
  A. Colorum
  B. Rebelde
  C. Jockey
 40. Ano ang dapat gawin ng konduktor kapag ang isang pasahero ay nahihilo at nagsusuka?
  A. Magbigay ng tulong sa pasahero
  B. Tumawag sa 911
  C. Sabihin sa driver na huminto sa pinakamalapit na ospital
 41. Ano ang kailangang tiyakin ng konduktor bago umalis ang bus?
  A. Panatilihing maupo ang mga pasahero
  B. Nakasara nang maayos ang pinto
  C. Suriin na ang lahat ng mga pasahero ay naka-seatbelt
 42. Kung nasira ang sasakyan sa highway, dapat ipaalala ng konduktor sa driver:
  A. Para tumawag ng towing service
  B. Para iparada ang sasakyan sa highway kung maaari
  C. Upang ipaalam sa pulisya
 43. Ano ang iyong responsibilidad bilang konduktor pagkatapos iparada ang sasakyan?
  A. Siguraduhing mabango ang bus
  B. Siguraduhing walang natutulog na pasahero, at anumang natitira sa loob ng bus ay dapat na maibalik nang maayos
  C. Siguraduhing nakabukas ang lahat ng bintana para mahanginan ang loob ng bus at maalis ang anumang naiwang amoy
 44. Ano ang ibig sabihin ng “beating the red light”?
  A. Pagtawid sa interseksyon sa kabila nh dilaw na ilaw
  B. Pagtawid sa interseksyon sa kabila ng berdeng ilaw
  C. Paghinto sa intersection kapag nakabukas ang dilaw na ilaw
 45. Paano nakaayos ang mga ilaw trapiko sa pagkakasunud-sunod simula sa itaas?
  A. Pula, dilaw at berde
  B. Dilaw, pula, at asul
  C. Pula, berde, at dilaw
 46. Ang pagkarga at pagbaba ng mga pasahero ay maaari lamang gawin:
  A. bago lumagas sa isang interseksyon
  B. kung saan man sumenyas ang pasahero na huminto
  C. lamang sa mga itinalagang lugar
 47. Ang isang pribadong rehistradong sasakyan na ginagamit para sa pag-upa at pagkarga ng mga pasahero o kargamento ay tinutukoy bilang isang colorum na sasakyan, at ipinagbabawal ng batas. Ang mga driver na mahuling nagpapatakbo ng naturang sasakyan sa unang pagkakataon ay pinarurusahan ng
  A. Isang multa na Php 2,000 at suspensiyon ng kanyang driver
  lisensya sa loob ng tatlong buwan
  B. pagkansela ng kanyang lisensya sa pagmamaneho
  C. multang Php 500
 48. Ang may-ari ng isang pribadong rehistradong sasakyang de-motor na ginagamit para sa pag-upa ay pinarurusahan ng:
  A. multang P2,000 at pagkumpiska ng mga plaka ng sasakyan
  B. multang P300
  C. pagkumpiska ng mga plaka ng sasakyang de-motor
 49. Dapat kumpletuhin ang isang pre-trip inspection:
  A. bago at pagkatapos magmaneho ng sasakyang de-motor
  B. pagkatapos magmaneho ng sasakyang de-motor
  C. bago magmaneho ng sasakyang de-motor
 50. Ipinagbabawal ng Public Service Law ang driver ng public utility na makipag-usap sa kanyang mga pasahero upang matiyak ang lubos na atensyon sa kalsada, partikular na habang ang sasakyan ay:
  A. nakaparada
  B. pag-akyat sa bundok
  C. sa paggalaw
 51. Ito ay tumutukoy sa isang kilos na nagpaparusa sa mga taong nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol, mapanganib na droga, at mga katulad na sangkap, at para sa iba pang mga layunin.
  A. R.A. Hindi. 10586
  B. R.A. Hindi. 10666
  C. R.A. Hindi. 4136
 52. Ito ay tumutukoy sa akto ng pagpapatakbo ng sasakyang de-motor habang ang antas ng BAC ng tsuper ay umabot na sa antas ng pagkalasing na itinatag ng DOH, NAPOLCOM at DOTr, matapos na isailalim sa ABA test.
  A.
  B. Pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol
  C.
 53. Ito ay tumutukoy sa mga inuming nakalalasing na inuri sa serbesa, alak at distilled spirit, na ang pagkonsumo nito ay nagbubunga ng pagkalasing.
  A. alak
  B. sigarilyo
  C. alak
 54. Ito ay tumutukoy sa mga kagamitan na maaaring magamit upang matukoy ang antas ng BAC ng isang tao sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang hininga.
  A. Blood Alcohol Checker
  B. Alcohol Breath Analyzer
  C. Alcohol Distiller
 55. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang polusyon sa hangin lalo na mula sa mga sasakyang de-motor
  A. Panatilihing nakasara ang mga bintana
  B. Tumulong na ipatupad ang batas sa pamamagitan ng regular na pagpapatingin sa sasakyan at hindi overloading
  C. Siguraduhing regular na palitan ang mga bahagi ng motor
 56. Ito ay tumutukoy sa mga standardized na pagsusulit upang unang masuri at matukoy ang pagkalasing.
  A. Field Sobriety Test
  B. Pagsusulit sa Lasing
  C. Pagsusuri ng Mata
 57. Ito ay tumutukoy sa sukat ng dami ng alkohol sa dugo ng isang tao.
  A. Blood Alcohol Concentration (BAC)
  B. Blood Alcohol Checker
  C. Alcohol Breath Analyzer
 58. Para sa mga tsuper ng mga trak, bus, motorsiklo at mga pampublikong sasakyan, ang antas ng BAC na higit sa _ ay magiging tiyak na patunay na ang nasabing tsuper ay nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol.
  A. 0.5%
  B. 0.0%
  C. 0.6%
 59. Ito ay tumutukoy sa pahalang o lateral jerking ng mga mata ng driver habang siya ay nakatingin sa gilid na sumusunod sa isang gumagalaw na bagay tulad ng panulat o dulo ng isang penlight na hawak ng LEO mula sa layo na halos isang (1) talampakan ang layo mula sa mukha. ng driver.
  A. Ang Walk-and-Turn
  B. Ang One-Leg Stand
  C. Ang Pagsusuri sa Mata (“horizontal gaze nystagmus”)
 60. Ito ay mangangahulugan na ang LEO ay may makatwirang mga batayan upang maniwala na ang taong nagmamaneho ng sasakyang de-motor ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak, mapanganib na droga at/o iba pang katulad na mga sangkap nang personal na masaksihan ang isang paglabag sa trapiko na ginawa.
  A. maaaring dahilan
  B. makatwirang dahilan
  C. paglabag
 61. Ang isang tsuper na napatunayang nagmamaneho ng sasakyang de-motor habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak, mapanganib na droga at/o iba pang katulad na sangkap, gaya ng itinatadhana sa ilalim ng seksyon 5 ng Anti Drunk and Drugged Driving Act, ay dapat parusahan kung ang paglabag ay nangyari. hindi nagreresulta sa mga pisikal na pinsala o pagpatay na may:
  A. Pagmultahin ng P2,000 at pagkumpiska ng mga plaka ng sasakyan
  B. Isang 30-araw na pagsususpinde ng lisensya sa pagmamaneho.
  C. Tatlong (3) buwang pagkakulong, at multa mula Dalawampung libong piso (Php20,000.00) hanggang Walumpu’t libong piso (Php80,000.00)
 62. Ito ay tumutukoy sa anumang sasakyang pangtransportasyon sa lupa na itinutulak ng anumang iba pang kapangyarihan maliban sa lakas ng kalamnan.
  A. motorsiklo
  B. pampublikong sasakyan
  C. sasakyang de-motor
 63. Ano ang maikling pamagat ng R.A. Hindi. 10586?
  A. Anti-Distracted Driving Act of 2016
  B. Ang Land Transportation and Traffic Code
  C. Anti- Drunk and Drugged Driving Act of 2013
 64. Isang uri ng field sobriety test na nag-aatas sa tsuper na maglakad ng heel-to-toe sa isang tuwid na linya para sa siyam (9) na hakbang, lumiko sa dulo at bumalik sa pinanggalingan nang walang anumang kahirapan.
  A. Ang One-Leg Stand
  B. Ang Walk-and-Turn
  C. Ang Pagsusuri sa Mata (“horizontal gaze nystagmus”)
 65. Isang uri ng field sobriety test na nangangailangan na tumayo sa kanan o kaliwang binti na may dalawang braso sa gilid. Inutusan ang driver na panatilihing nakataas ang paa ng humigit-kumulang anim (6) pulgada mula sa lupa sa loob ng tatlumpung (30) segundo.
  A. Ang Walk-and-Turn
  B. Ang Pagsusuri sa Mata (“horizontal gaze nystagmus”)
  C. Ang One-Leg Stand
 66. Ayon sa Philippine Clean Air Act of 1999 (R.A. No. 8749)
  A. Ang bawat mamamayan ay may karapatang makalanghap ng malinis na hangin.
  B. Karapatan ng bawat mamamayan na buksan ang mga bintana at tamasahin ang sariwang hangin
  C. Bawal ang magkaroon ng mga bintanang hindi nagbubukas sa pampublikong sasakyan
 67. Alinsunod sa RA 4136, ang mga preno sa bawat sasakyan (maliban sa isang motorsiklo) ay dapat na:
  A. binubuo ng magandang paa at preno ng kamay
  B. binubuo ng isang magandang foot break na gumagana ayon sa nilalayon
  C. binubuo ng brake fluid sa lahat ng oras
 68. Ano ang hindi magandang katangian ng tsuper?
  A. Pagmamaneho nang walang ingat at nasa ilalim ng impluwensya ng alak
  B. Pagmamaneho habang nakikinig ng musika
  C. Mabilis na pagmamaneho sa isang highway
 69. Ang ligtas na bilis sa pagmamaneho ng iyong sasakyan sa ilalim ng masamang kondisyon ay nakasalalay sa:
  A. awtorisadong limitasyon ng bilis
  B. iyong istilo sa pagmamaneho
  C. ang uri ng sasakyan
 70. Ang pagmamaneho sa gabi ay mapanganib dahil:
  A. ang mga ilaw sa kalye ay may posibilidad na lumabo ang iyong paningin
  B. mas maraming sasakyan ang nasa kalsada sa gabi
  C. nababawasan ang layo na nakikita natin sa unahan
 71. Anong ugali ang makatutulong sa iyo na maiwasan ang pagtitig at pigilan ang pagkagambala?
  A. Pagtingin sa lupa
  B. Regular na igalaw ang iyong mga mata sa pamamagitan ng pagtingin sa malapit at malayo
  C. Pagsusukat ng bilis ng isa pang sasakyan
 72. Ang mga sinturon ng upuan ay dapat na isuot ng mga batang may edad na:
  A. 5 taon pataas
  B. 7 taon pataas
  C. 6 na taon pataas
 73. Alin sa mga sumusunod ang maximum speed limit sa mga expressway para sa mga sasakyan?
  A. 60 kph
  B. 80 kph
  C. 100 kph
 74. Ang graft at corruption sa sistema ng pagpapatupad ng trapiko ay maaaring alisin sa pamamagitan ng:
  A. pag-unawa sa mga tuntunin at regulasyon sa kalsada at trapiko
  B. pag-unawa sa mga tuntunin at regulasyon sa kalsada at trapiko
  C. disiplina sa sarili ng mga tsuper at pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa trapiko
 75. Ang pagkain, pag-inom, pagbabasa, o paggawa ng anumang bagay na maaaring kumuha ng iyong atensyon mula sa pagmamaneho ay:
  A. hindi pinayagan
  B. pinapayagan kung mayroon kang propesyonal na lisensya sa pagmamaneho
  C. pinapayagan hangga’t kaya mo
 76. Para maiwasan ang suspension o revocation, ilang araw dapat ayusin ng driver na may nahuling lisensya ang kanyang kaso sa LTO?
  A. sa loob ng 15 araw
  B. sa loob ng 10 araw
  C. sa loob ng 30 araw
 77. Ang pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho ay nangangahulugan ng:
  A. Kailangan ipa-revalidate ito sa LTO
  B. tuluyan na itong inalis ng LTO
  C. pansamantalang kinuha ito ng LTO
 78. Upang makakuha ng lisensiya sa pagmamaneho, ang isa ay dapat na hindi bababa sa:
  A. 16 taong gulang
  B. 17 taong gulang
  C. 18 taong gulang
 79. Dapat kumpletuhin ang isang pre-trip inspection:
  A. bago at pagkatapos paandarin ang sasakyan
  B. pagkatapos paandarin ang sasakyan
  C. bago paandarin ang sasakyan
 80. Kapag nagpapakarga o nagbabawas ng mga pasahero, kadalasan ay humihinto kami sa:
  A. kanang bahagi ng kalsadang pinakamalapit sa bangketa
  B. gitna ng kalsada
  C. interseksyon
 81. Ang pagpapatakbo ng pampublikong sasakyan na nilagyan ng stereo-musika ay may parusang:
  A. multang Php 1,000
  B. pagbawi ng lisensya at sertipiko ng pagpaparehistro
  C. pagkakulong ng driver at operator ng anim na buwan
 82. Ang plaka ng sasakyang de-motor at lisensya sa pagmamaneho ay maaaring kumpiskahin ng sinumang awtorisadong ahente ng LTO kapag ang sasakyang pinapatakbo ay napag-alamang:
  A. hindi ligtas, hindi magandang tingnan, may sira at sira-sira
  B. pininturahan ng kulay na hindi inaprubahan ng LTO
  C. hindi mabisa
 83. Kapag ang tsuper ng PUV ay tumangging magbigay ng serbisyo, maghatid ng mga pasahero, ang naturang paglabag ay may parusang:
  A. multang ₱1,000
  B. multa ng ₱2,000
  C. multang ₱3,000
 84. Ikaw ay nahuli dahil ikaw ay nakibahagi kabsa karera ng kotse habang nagmamaneho sa isang super highway. Anong paglabag sa trapiko ang iyong ginawa?
  A. Reckless Driving
  B. Pagsusugal
  C. Overspeeding
 85. Pinara ka ng traffic enforcer dahil sa maingay na muffler ng iyong motorsiklo, ano ang gagawin mo?
  A. Suhol sa traffic enforcer
  B. Muling i-install ang stock muffler ng iyong motorsiklo
  C. Bayaran ang violation fee
 86. Sino ang propesyonal na drayber?
  A. Isang eksperto at ekspiryensado sa pagmamaneho
  B. Sinumang drayber na nakapagmamaneho ng isang uri ng sasakyang de-motor
  C. Sinumang drayber na binabayaran o inuupahan magmaneho ng isang pribado o pampublikong sasakyan
 87. Ang isang pampublikong sasakyan ay maaari lamang imaneho ng taong may;
  A. Lisensiyang non-professional
  B. Lisensiyang pangpropesyunal
  C. Lisensiya ng konduktor
 88. Sa isang interseksiyon na walang ilaw trapiko, dalawang sasakyan ang dumang sa anggulong 90°, sino sa dalawang drayber ang dapat na magbigay daan?
  A. Ang drayber ng sasakyan na unang dumang sa interseksiyon
  B. Ang drayber ng sasakyan na unang nagmarahan
  C. Ang drayber ng sasakyan na huling dumating sa interseksiyon
 89. Ano ang dapat mong gawin kung papalapit ka sa interseksiyon at ang iyong dadaanang kalsada ay nahaharangan ng mabigat na daloy ng trapiko?)
  A. Hangga’t maaari ay tumutok sa sasakyan sa iyong unahan
  B. Unti-unting umusad papasok sa interseksiyon hanggang gumalaw ang trapiko sa unahan
  C. Huminto at maghintay kung maaari nang umusad sa unahan upang hindi magsikip ang daloy ng trapiko sa interseksiyon
 90. Ilang araw dapat asikasuhin sa LTO ang paglabag sa batas trapiko?
  A. Sa loob ng 15 araw
  B. Sa loob ng 10 araw
  C. Sa loob ng 30 araw
 91. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarang sa isang interseksyon na may senyas na huminto?
  A. Bagalan ang takbo at tumuloy kung ligtas na itong gawin
  B. Magbigay daan kung kinakailangan sa mga paparang na sasakyang
  nanggagaling sa kaliwa na kakanan
  C. Huminto. Tumuloy lamang kung ligtas na itong gawin
 92. Sakaling may sakuna sa lansangan, ang unang tungkulin ng drayber na sangkot dito ay:
  A. Asikasuhin ang mga nasaktan at humingi ng tulong
  B. Ipagbigay alam ang sakuna sa ospital
  C. Ipagbigay alam ang sakuna sa pinakamalapit na estasyon ng pulis
 93. Ang senyas trapiko na ito ay nangangahulugang “magbigay daan”
  A. Baligtad na tatsulok
  B. Patayong tatsulok
  C. Pahalang na tatsulok
 94. Ano ang pangunahing layunin ng mga batas, alituntunin at regulasyong pantrapiko?
  A. Upang makalikom ng pondo ang pamahalaan)
  B. Disiplinahin ang mga motorista
  C. Magkaroon ng maayos na daloy ng trapiko
 95. Kapag nalampasan na o nakapag-overtake ang isang sasakyan, maaari nang bumalik sa orihinal na linya kung:
  A. Bumusina ang drayber na nilampasan mo
  B. Natatanaw mo sa rear/side view mirror ang sasakyang nilampasan
  C. Hindi na naririnig ang tunog ng tambutso ng nilampasang sasakyan
 96. Kung paparang sa isang interseksiyon na may kulay berdeng ilaw trapiko. Ano ang ibig sabihin nito?
  A. Pinahihintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ang mga tao
  B. Hindi pinahihintulutang tumawid sa lahat ng tawiran ang mga tao
  C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto
 97. Kung paparada ka sa isang kalsadang pataas at walang bangketa, iayos ang gulong patungo sa:
  A. Gitna ng kalsada
  B. Gilid ng kalsada)
  C. Dulo ng kalsada)
 98. Ang mga motorista na mabagal kaysa iba ay dapat na nasa:
  A. Linya sa Kanan (outer lane)
  B. Linya sa Gitna (center lane)
  C. Linya sa Kaliwa (inner lane)
 99. Ang kumikisap-kisap na dilaw na ilaw pantrapiko ay nangangahulugan na:
  A. Bagalan ang takbo at dumiretso nang may pag-iingat
  B. Ikaw ang may higit na karapatan kaysa sa kumikisap-kisap na dilaw na ilaw)
  C. May mga sasakyang tatawid mula sa kabila)
 100. Pinahihintulutan ang pagparada kung ang sasakyan ay;
  A. Lampas 4 na metro sa boka-insendiyo o fre hydrant
  B. Nasa loob ng 3 metro ng interseksiyon
  C. Nasa interseksyon

Important Reminders

It is important to note that before you can secure the LTO Conductor’s license (CL), you will need to get at least 80% of the questions correctly and pass the exam, regardless if you are taking the exam in the English or the Filipino (Tagalog) version. Only when you do will you be able to secure a Conductor’s license (CL) and work legally as a conductor in the Philippines.

If in case you fail, then please take note of the following guidelines that applies to both the conductor’s and the driver’s license applications:

 • If a driver’s or a conductor’s license applicant is unable to meet the passing rate, retaking the test is allowed one month after the first attempt.
 • If unable to meet the passing rate on the second attempt, a driver’s or a conductor’s license applicant can retake the exam and apply for a driver’s or a conductor’s license within a year.
 • If unable to meet the passing rate on the third attempt, a driver’s or a conductor’s license applicant has to wait for two years before they can be allowed to retake the test and re-apply for a license.

Summary

Taking the Conductor’s License (CL) Exam in Filipino is just like taking it in English. After all, it is still a mandatory requirement of the LTO, not just because it teaches the best practices on the road, but also because it ensures that every license applicant understands the rules of the road. Passing the test after completing the course means the person is knowledgeable enough to be allowed on the open roads, too. In any case, it doesn’t take much practice to make sure you secure your conductor’s license on your first attempt. 

To check how well you did in answering this Conductor’s License (CL) Exam Reviewer in Filipino (Tagalog), you may download the Answer Key we have prepared for you. 

Conductor’s License (CL) Exam Reviewer Answer Key  (Tagalog)

error: Content is protected !!