LTO CDE Validation Exam Tagalog Reviewer Answer Key

If you are looking to renew your driver’s license and you find it a tad bit uninteresting to take the LTO Comprehensive Driver’s Education (CDE) course and validation exam in English, then know that there is an option to take it in Filipino or Tagalog. This is the Answer Key to the Filipino or Tagalog LTO Comprehensive Driver’s Education (CDE) Exam Reviewer so if you haven’t tried working on this reviewer yet, it’s best to stop reading and to try your hand at the Tagalog LTO CDE Exam Reviewer first. This way, you’ll know how well you know your road rules, regulations, and etiquette and work on the areas that don’t work well.

Like the LTO Comprehensive Driver’s Education (CDE) Exam Reviewer, whether the English or the Tagalog (Filipino) one, this LTO CDE Reviewer Answer Key in Tagalog is accessible on all types of devices, regardless if it is your computer, tablet, or smartphone device. You can also simply bookmark it on your device or have it downloaded and printed so you can review just about everything you need to remember anywhere, anytime before heading over to the Land Transportation office (LTO).

Table of Contents

lto cde exam reviewer tagalog answers

CDE Validation Exam Tagalog Reviewer Answer Key (100 Items)

With this Answer Key, we hope you get an idea about whether you have adequate driving skills, knowledge of road safety, and proper road etiquette can have their licenses renewed. It will also help you determine how well you did in the LTO Comprehensive Driver’s Education (CDE) validation exam reviewer which was made especially more comprehensive for you. Just make sure to answer everything first before you check the answers so it doesn’t defeat the purpose of the review.

1.) Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang drayber na mayroong traffic violation?
The correct answer was B. 5 taon na lisensya

2.) Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?
The correct answer was A. Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental

3.) Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)?
The correct answer was A. Ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada

4.) Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?
The correct answer was A. Hindi

5.) Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada?
The correct answer was A. Hindi

6.) Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang drayber na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
The correct answer was B. Pagkumpiska sa lisensiya at automatik na rebukasyon

7.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
The correct answer was B. ang sasakyan ay hindi kaaya-aya

8.) Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
The correct answer was B. Customized Top-Box

9.) Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?
The correct answer was B. Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada

10.) Ano ang dapat mong gawin upang tumagal ang gamit at kaayusan ng iyong headlight?
The correct answer was B. Panatilihing malinis ang mga windshield at salamin

11.) Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?
The correct answer was C. Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente

12.) Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?
The correct answer was B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan

13.) Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
The correct answer was B. kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

14.) Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer (ABA)?
The correct answer was B. Kung ang drayber ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test

15.) Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen?
The correct answer was A. may ari, drayber, backrider

16.) Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada?
The correct answer was A. kamatayan

17.) Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo?
The correct answer was C. Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI

18.) Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?
The correct answer was A. Sa tanggapan ng adyudikasyon

19.) Kung huminto ka sa interseksiyon, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono?
The correct answer was A. Wala, ang paggamit ng cellphone ay ipinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon

20.) Maaari bang pahintulutan ng drayber ang siklista na sumabit sa kanyang sasakyan?
The correct answer was C. Hindi

21.) Kailan maaaring mag-overtake sa kanan ng maingat sa isang sasakyan sa matataong lugar?
The correct answer was B. kung ang kalsada ay may dalawa o higit pa patungo sa iisang direksiyon

22.) Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?
The correct answer was C. Puti o Dilawang puti

23.) Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?
The correct answer was B. Hindi

24.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
The correct answer was A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

25.) Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?
The correct answer was B. Non professional driver’s license

26.) Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?
The correct answer was B. Hindi

27.) Ayon sa Children’s Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada maliban kung:
The correct answer was A. Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksyon na helmet.

28.) Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho?
The correct answer was C. Oo, kung ang drayber ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget

29.) Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
The correct answer was C. inisyal na traffic violation

30.) Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?
The correct answer was B. 150 sentimetro pataas

31.) Saan ka maaaring manatili kung nagmamaneho sa expressway na may dalawang daan patungo sa isang direksyon?
The correct answer was A. Sa kanang lane ng kalsada

32.) Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User’s Chrage (MVUC)
The correct answer was C. Para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada

33.) Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?
The correct answer was A. 72 oras

34.) Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?
The correct answer was B. 10 taon na lisensya

35.) Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway?
The correct answer was C. Para sa mga trucks at buses

36.) Kailan maaaring mag-overtake sa kanan ng maingat sa isang sasakyan sa matataong lugar?
The correct answer was B. kung ang kalsada ay may dalawa o higit pa patungo sa iisang direksiyon

37.) Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo?
The correct answer was B. Sa likuran ng motorsiklo

38.) Ano ang dapat ilagay ng isang drayber sa dulo ng kargamento na sumobra ng isang metro ang haba sa kanyang sasakyan?
The correct answer was B. red flag measuring at least 30cms x 30cms

39.) Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
The correct answer was C. Hindi

40.) Ano ang maaaring mangyari kung ang isang drayber ay hindi malampasan ang stress o tensyon?
The correct answer was C. Away sa kalsada

41.) Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?
The correct answer was B. 17 na taon

42.) Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina?
The correct answer was A. Sa harap ng ospital o klinika

43.) Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?
The correct answer was A. 13 taong gulang pataas

44.) Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang drayber na walang traffic violation?
The correct answer was B. 10 taon na lisensya

45.) Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?
The correct answer was B. Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO

46.) Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada?
The correct answer wasB. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection

47.) Ano ang dapat mong gawin paglapit sa kumikislap na dilaw na ilaw trapiko?
The correct answer was A. magpatuloy nang may pag-iingat

48.) Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?
The correct answer was C. Ang drayber na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatik na transmission

49.) Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?
The correct answer was C. Hindi

50.) Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children’s Safety on Motorcycle Act?
The correct answer was B. Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal

51.) Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo?
The correct answer was C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area

52.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
The correct answer was A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

53.) Ano ang dapat na kulay ng ilaw ng preno?
The correct answer was B. kumikinang na pula

54.) Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)
The correct answer was B. Lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa LTO

55.) Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung hindi nya maitabi ang sasakyan at may mabilis na paparating na ambulansya?
The correct answer was C. Manatili sa lane at huminto kaagad

56.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
The correct answer was C. ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada

57.) Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?
The correct answer was A. Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa

58.) Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror nang:
The correct answer was A. Mabilis/Madalian

59.) Bago umalis sa paradahan, dapat mong:
The correct answer was A. Suriin ang paligid bago magpatakbo

60.) Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
The correct answer was C. Nakatigil nang matagal at patay ang makina

61.) Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa?
The correct answer was B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo

62.) Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at:
The correct answer was A. Tingnan kung may paparating na sasakyan

63.) Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (mag-overtake) kung sa iyong panig ay:
The correct answer was B. Putul-putol na dilaw na guhit

64.) Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:
The correct answer was B. Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente

65.) Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:
The correct answer was B. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan

66.) Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay:
The correct answer was A. Huwag ipilit ang karapatan

67.) Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan?
The correct answer was B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda

68.) Hindi dapat lumusot (mag-overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
The correct answer was B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan

69.) Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko?
The correct answer was A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib

70.) Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
The correct answer was B. Bawal lumusot

71.) Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin, maliban kung:
The correct answer was C. Tama lahat ang sagot

72.) Ikaw ay nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80kph, nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada, Ano ang dapat mong gawin?
The correct answer was C. Tapakan ang brake

73.) Sa interseksyon, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency?
The correct answer was C. Tumawid sa interseksiyon muna bago magbigay daan

74.) Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina?
The correct answer was C. Sa harap ng ospital o klinika

75.) Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
The correct answer was B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada

76.) Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin?
The correct answer was A. Magmarahan/bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada

77.) Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko?
The correct answer was B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan

78.) Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
The correct answer was C. Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

79.) Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito paitaas, nakakatiyak ka na siya ay:
The correct answer was B. Kakanan

80.) Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay:
The correct answer was A. Kaliwang kamay na nakataas

81.) Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:
The correct answer was B. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan

82.) Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis?
The correct answer was A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi

83.) Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay:
The correct answer was C. Kakaliwa

84.) Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa unahan mo, dapat kang:
The correct answer was B. Humanda sa pagpreno

85.) Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:
The correct answer was B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero

86.) Sa isang sangandaan/interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
The correct answer was C. Ang huling dumating

87.) Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kaniyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:
The correct answer was A. Hihinto

88.) Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang lisensya niya ay nawala?
The correct answer was C. Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license

89.) Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?
The correct answer was A. Ang sasakyang galing sa kanan

90.) Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada?
The correct answer was A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso

91.) Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:
The correct answer was A. Kondisyon ng kalsada at panahon

92.) Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay:
The correct answer was C. Kakaliwa

93.) Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?
The correct answer was C. Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan

94.) Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan?
The correct answer was B. I-switch ang parking brake

95.) Ilang pulgada maaaring maglagay ng telephono mula sa dashboard ng sasakyan?
The correct answer was B. Apat na pulgada

96.) Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon?
The correct answer was C. Lahat ng nabanggit

97.) Ang paggamit ng huwad (fake) na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:
The correct answer was A. Php 1,500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya

98.) Maaari kang lumusot (mag-overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
The correct answer was A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

99.) Ang lisensyang Non-Professional ay para lamang sa:
The correct answer was A. Mga pribadong sasakyan

100.) Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
The correct answer was C. Nagbibigay impormasyon/kaalaman

Summary

Do note that you are expected to secure at least 20 correct answers out of 25 questions to pass the LTO Comprehensive Driver’s Education (CDE) validation exam. Doing so will help you complete the second part requirement of the CDE course and allow you to secure the CDE Certificate which is what you will need to present when you renew your driver’s license. Do note as well that the CDE is only for drivers who do not or did not have any traffic violation for the duration of the validity of the license to be renewed.

The passing score to secure the CDE certificate is at least 80% which translates to at least 20 correct answers out of the 25 questions in the test. Do note that there is no time limit to answer the questions in the actual exam and the exam can be retaken for as many times as you please, especially if you are taking it online, via the Land Transport Management System (LTMS) portal online. The reviewer was also deliberately made much longer, in an attempt to make it more comprehensive and in order to help you prepare better and avoid wasting time taking and retaking the test. After all, not everyone is blessed with the luxury of time, so it’s best if you can tick off one requirement from your list as soon as possible. In any case, it doesn’t take much to practice and make sure you secure a CDE certificate on your first attempt.

To check how well you did in this mock CDE online Validation Exam, you may also download the Answer Key we have prepared for you.

CDE Online Validation Exam Reviewer Answer Key (Tagalog)

error: Content is protected !!