LTO (CEP) Exam Reviewer (Filipino/Tagalog)

The LTO Conductor Enhancement Program (CEP) is a training program designed and required by the Land Transportation Office (LTO) for Conductor’s License (CL) holders who wish to renew their licenses for the first time. Like the other LTO-mandated course requirement for license applications and renewals, the LTO CEP also culminates with an exam that needs to be passed before the course’s Certificate of Completion (COC) can be acquired.

Like any other LTO exam, the LTO Conductor Enhancement Program (CEP) is available in both Filipino/Tagalog and English versions. The choice between taking the Filipino or English version of the CEP exam also depends on your language proficiency and comfort. If you are more comfortable expressing yourself and understanding questions in Filipino, opt for the Filipino version. Likewise, if you find English more accessible, the English version might be a better fit. Nevertheless, it’s best to make sure you know all the essential aspects of road conduct, traffic rules, and safety protocols as these are important stuff that all aspiring conductors in the Philippines need to know.

lto CEP exam tagalog questions

Tips in Taking the LTO Conductor Enhancement Program (CEP) Exam in Filipino

To successfully pass the LTO Conductor Enhancement Program Exam, aspiring conductors must always strive to enhance their skills and knowledge. It’s best to learn about the meaning of common road signs and markings, brush up on traffic rules and regulations, focus on speed limits, right of way, and other essential rules that conductors need to know. To help you pass the CEP Exam, you can use this reviewer as a comprehensive guide to help you remember the essential aspects of road conduct, traffic rules, and safety protocols which is part of the exam content.

You can also use this as a CEP practice exam so you can get used to the format and types of questions in the actual exam. This will help you identify weak areas and focus your study efforts, making the preparation for the actual exam a lot simpler.

Passing the Filipino/Tagalog CEP Exam

The CEP culminating exam also only requires at least 80% correct answers to pass and secure the CEP Certificate of Completion (COC) required from conductors who are renewing their licenses for the first time. It is a short quiz-type exam, but it covers a broad range of topics related to the things that every conductor needs to know to do their job well, hence the comprehensive 100-question Filipino/Tagalog CEP reviewer for you to practice with. Plus, like every LTO exam, passing the test is mandatory to complete the course so you need to be serious about it.

While the exam is a short 20-item multiple-choice quiz, it covers a broad range of topics, including:

 • Road Safety and Traffic Rules
  • Understanding and adhering to traffic signs and signals.
  • Defensive driving techniques.
  • Emergency procedures and response.
 • Customer Service
  • Effective communication skills with passengers
  • Conflict resolution and dealing with difficult situations
  • Providing assistance to passengers with special needs
 • Legal and Regulatory Compliance
  •  Knowledge of current transportation laws and regulations
  • Responsibilities related to vehicle documentation and licenses
  • Understanding and enforcing fare regulations
 • Vehicle Maintenance Awareness
  • Routine vehicle checks and inspections
  • Identifying common vehicle issues
  • Reporting and documenting maintenance issues promptly
 • Professionalism and Ethics
  • Upholding a professional demeanor with passengers
  • Respecting passengers’ rights and privacy
  • Ethical conduct and behavior in various scenarios
 • First Aid and Emergency Response
  • Basic first aid procedures
  • Emergency response protocols
  • Evacuation procedures in case of vehicle breakdown or accidents.
 • Route Knowledge
  • Familiarity with designated routes and stops.
  • Efficient route planning and navigation skills.
  • Alternative routes in case of road closures or detours.
 • Vehicle and Passenger Security
  • Implementing security measures to ensure the safety of passengers and belongings.
  • Recognizing and reporting suspicious activities.
 • Crisis Management
  • Handling crisis situations such as accidents or vehicle breakdowns
  • Communication protocols during emergencies.
 • Professional Development
  • Staying updated on industry trends and advancements.
  • Participating in continuous learning and improvement.

It’s best to familiarize yourself with everything under the categories and topics listed above, to ensure that you can secure your Conductor Enhancement Program (CEP) Certificate of Completion (COC) and fulfill one of the requirements for the renewal of your Conductor’s License (CL).

Conductor Enhancement Program (CEP) Exam Reviewer (100 Questions)

Carefully read through each question, situation, or scenario before choosing the best answer. Note that for some questions, you may be required to choose more than one answer.

 1. Kung umaatras ka sa isang tuwid na linya, lumiko at tumingin sa likod mo sa iyong balikat sa:
  A. Kaliwa
  B. Kaliwa’t kanan
  C. Tama
 2. Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, kailangan mong:
  A. Iparada ang mas malayo sa kalsada
  B. I-on ang iyong hazard
  C. Babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong mga 4-way na pang-emergency na flasher
 3. Ang pagmamaneho sa malakas na pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil sa zero visibility. Ano ang dapat mong gawin?
  A. Kapag hindi ka makakita ng higit sa 20m, buksan ang mga hazard lights/headlight at humanap ng ligtas na lugar para iparada
  B. I-on ang iyong mga hazard lights
  C. Bumusina
 4. Dobleng dilaw na solidong linya
  A. Maaaring tumawid nang may pag-iingat
  B. Hindi dapat tumawid anumang oras
  C. Dapat iwasan
 5. Sa isang rotunda o rotonda, alin sa mga sumusunod na sasakyan ang may right-of-way?
  A. Mga sasakyan sa loob ng rotunda o rotonda
  B. Mga sasakyan sa kaliwa
  C. Mga sasakyan sa kanan
 6. Kung ang dalawang sasakyan ay lumalapit o pumasok sa isang intersection nang humigit-kumulang sa parehong oras, kung aling sasakyan ang may right-of-way:
  A. Ang sasakyan na mas mabigat
  B. Ang sasakyan na mas malaki
  C. Ang sasakyan sa kanan
 7. Ang mga headlight ay dapat gamitin nang madalas kung kinakailangan upang:
  A. Ipaalam sa iba na mayroon kang maliwanag na headlight
  B. Gawing mas nakikita ang iyong sasakyan
  C. Ipaalam ang iyong mga intensyon sa mga driver sa paligid mo
 8. Ang mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan ay ipinagbabawal na:
  A. Sobrang paniningil ng pamasahe at pagputol ng biyahe
  B. Lampas sa awtorisadong linya
  C. Lahat ng nabanggit
 9. Kung saan naglalaro ang mga bata o naglalakad ang mga pedestrian sa o malapit sa kalsada, ang driver ay dapat:
  A. Pagagalitan ang mga bata
  B. Bumusina
  C. Dahan-dahan
 10. Anong mga dokumento ang dapat mong dalhin sa tuwing nagmamaneho ka ng FOR HIRE na sasakyan?
  A. Lisensya sa pagmamaneho, sertipiko ng pagpaparehistro
  B. Kasalukuyang opisyal na resibo ng pagbabayad at balidong prangkisa
  C. Lahat ng nabanggit
 11. Kung ang iyong sasakyan ay na-disable sa highway, dapat mong:
  A. Iparada ang lahat ng apat na gulong sa labas ng nilakbay na highway, kung maaari
  B. Buksan ang hazard lights
  C. Lahat ng nabanggit
 12. Ang traffic sign na ito ay nagsasaad ng mga direksyon at distansya?
  A. Mga palatandaan ng babala
  B. Mga palatandaan ng direksyon
  C. Mga palatandaan ng impormasyon
 13. Ang isang mahusay na driver upang matugunan ang mga panlipunang responsibilidad ng pag-aalaga sa iba sa kalsada ay dapat:
  A. Magmaneho gamit ang navigation map
  B. Palaging mag-ingat sa ibang mga gumagamit ng kalsada sa paligid
  C. Magmaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol
 14. Ang pulang bandila o pulang ilaw ay dapat na nakakabit sa anumang load na umaabot sa:
  A. 3m sa hulihan ng sasakyan
  B. 5m sa hulihan ng sasakyan
  C. 1m sa hulihan ng sasakyan
 15. Kung ikaw ay patuloy na dinadaanan sa kanan at kaliwa habang nagmamaneho sa gitnang daanan ng isang expressway, dapat mong:
  A. Patuloy na magmaneho sa kasalukuyang lane
  B. Lumipat sa kaliwang lane
  C. Lumipat sa lane sa iyong kanan
 16. Ano ang dapat gawin ng isang konduktor kung ang mga personal na gamit ng isang pasahero ay naiwan sa loob ng bus?
  A. Sumuko sa opisina/terminal para sa tamang disposisyon
  B. Itago ito
  C. Ibigay ito sa pasaherong nakaupo malapit sa lugar kung saan natagpuan ang gamit
 17. Kung ang sasakyan ay na-disable sa isang highway, dapat mong paalalahanan ang driver na:
  A. Tumawag ng tulong
  B. Iparada ang sasakyan sa labas ng nilakbay na highway, kung maaari
  C. Ikulong at tumawag sa mga awtoridad para sa tulong
 18. Ang pagtapon ng mga balot ng kendi, o anumang bagay mula sa mga bintana ng iyong sasakyan ay:
  A. ipinagbabawal sa lahat ng oras
  B. bawal lamang sa probinsya
  C. ipinagbabawal lamang ang mga lungsod
 19. Ano ang paglabag kung saan tinatanggap o dinadala ng driver/konduktor ang kanyang mga pasahero ng sasakyang de-motor na lampas sa kapasidad na itinakda ng LTFRB?
  A. Overloading
  B. Pagwawalang-bahala sa mga Karatula ng Trapiko
  C. Walang ingat na Pagmamaneho
 20. Kailan hindi magagamit ang isang “Conductor’s License”?
  A. Upang patunayan na ang isang tao ay maaaring magmaneho ng legal
  B. Upang ipakita ang kaarawan ng drayber
  C. Bilang kahalili kapag masama ang pakiramdam ng driver at kapag may emergency
 21. Sa Pilipinas, ang distansya ay sinusukat mula sa _ sa bawat lalawigan na dapat ay malapit sa gusali ng probinsiya.
  A. Kilometro Post
  B. Bilang ng mga tulay
  C. Mga Marka sa Daan
 22. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa isang pampublikong sasakyan?
  A. Pamatay ng apoy
  B. Emergency exit
  C. Mga seatbelt
 23. Ano ang una at pinakamahalagang responsibilidad ng konduktor?
  A. Para manatiling gising ang driver
  B. Kaligtasan at bagahe ng pasahero
  C. Kaligtasan ng sasakyan
 24. Pinapayagan ba ang mga pasahero na tumayo sa pasilyo ng bus?
  A. Oo, kung mas gusto ng pasahero na tumayo
  B. Oo, kung papayagan ito ng kumpanya ng bus
  C. Hindi
 25. Ang driver at konduktor ay dapat maghatid/magbaba ng mga pasahero sa:
  A. Ang lugar kung saan sinasabi ng pasahero
  B. Anumang loading at unloading zone
  C. Sa isang parking zone
 26. Kung ang bus ay nasangkot sa isang aksidente, ang Konduktor kung hindi siya nasaktan ay dapat:
  A. Tumulong na ayusin ang problema
  B. Iwan muna ang sasakyan para humingi ng tulong
  C. Asikasuhin ang mga sugatang pasahero at humingi ng tulong
 27. Ano ang gagawin mo bilang isang Konduktor kung ang bus ay nasasangkot sa isang banggaan sa kalsada at HINDI ka nasaktan?
  A. Iwan ang sasakyan para hanapin ang pulis
  B. Maglaro ng patay at maghintay ng tulong
  C. Tulungan ang mga nasugatang pasahero at tumawag ng tulong.
 28. Ano ang parusa para sa Falsification o Fraudulent na pagtatanghal ng Certificate of Public Convenience?
  A. Pagsuspinde ng lisensya
  B. Pagbawi/pagkansela ng CPC
  C. Mga multa na nagkakahalaga ng Php 5,000
 29. Ano ang tawag mo sa isang pampublikong sasakyan na gumagamit ng suspendido o kinanselang CPC?
  A. Colorum
  B. Rebelde
  C. Jockey
 30. Ano ang dapat gawin ng konduktor kapag ang isang pasahero ay nahihilo at nagsusuka?
  A. Magbigay ng tulong sa pasahero
  B. Tumawag sa 911
  C. Sabihin sa driver na huminto sa pinakamalapit na ospital
 31. Ano ang kailangang tiyakin ng konduktor bago umalis ang bus?
  A. Panatilihing maupo ang mga pasahero
  B. Nakasara nang maayos ang pinto
  C. Suriin na ang lahat ng mga pasahero ay naka-seatbelt
 32. Kung nasira ang sasakyan sa highway, dapat ipaalala ng konduktor sa driver:
  A. Para tumawag ng towing service
  B. Para iparada ang sasakyan sa highway kung maaari
  C. Upang ipaalam sa pulisya
 33. Ano ang iyong responsibilidad bilang konduktor pagkatapos iparada ang sasakyan?
  A. Siguraduhing mabango ang bus
  B. Siguraduhing walang natutulog na pasahero, at anumang natitira sa loob ng bus ay dapat na maibalik nang maayos
  C. Siguraduhing nakabukas ang lahat ng bintana para maisahimpapawid ang bus at maalis ang amoy
 34. Ano ang ibig sabihin ng “beating the red light”?
  A. Dumadaan sa mga dilaw na ilaw na paparating sa intersection
  B. Pagdaraan sa mga berdeng ilaw na paparating sa intersection
  C. Paghinto sa intersection kapag nakabukas ang dilaw na ilaw
 35. Paano nakaayos ang mga ilaw trapiko sa pagkakasunud-sunod simula sa itaas?
  A. Pula, dilaw at berde
  B. Dilaw, pula, at asul
  C. Pula, berde, at dilaw
 36. Ang pagkarga at pagbaba ng mga pasahero ay maaari lamang gawin:
  A. bago lamang ang isang intersection
  B. kung saan man sumenyas ang pasahero na huminto
  C. lamang sa mga itinalagang lugar
 37. Ang isang pribadong rehistradong sasakyan na ginagamit para sa pag-upa at pagkarga ng mga pasahero o mga kargamento ay tinutukoy bilang isang colorum na sasakyan, at ipinagbabawal ng batas. Ang mga driver na mahuling nagpapatakbo ng naturang sasakyan sa unang pagkakataon ay pinarurusahan ng
  A. Isang multa na Php 2,000 at suspensiyon ng kanyang driver
  lisensya sa loob ng tatlong buwan
  B. pagkansela ng kanyang lisensya sa pagmamaneho
  C. multang Php 500
 38. Ang may-ari ng isang pribadong rehistradong sasakyang de-motor na ginagamit para sa pag-upa ay pinarurusahan ng:
  A. multang P2,000 at pagkumpiska ng mga plaka ng sasakyan
  B. multang P300
  C. pagkumpiska ng mga plaka ng sasakyang de-motor
 39. Dapat kumpletuhin ang isang pre-trip inspection:
  A. bago at pagkatapos magmaneho ng sasakyang de-motor
  B. pagkatapos magmaneho ng sasakyang de-motor
  C. bago magmaneho ng sasakyang de-motor
 40. Ipinagbabawal ng Public Service Law ang driver ng public utility na makipag-usap sa kanyang mga pasahero upang matiyak ang lubos na atensyon sa kalsada, partikular na habang ang sasakyan ay:
  A. nakaparada
  B. pag-akyat sa bundok
  C. sa paggalaw
 41. Para maiwasan ang suspension o revocation, ilang araw dapat ayusin ng driver na may nahuling lisensya ang kanyang kaso sa LTO?
  A. sa loob ng 15 araw
  B. sa loob ng 10 araw
  C. sa loob ng 30 araw
 42. Ang pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho ay nangangahulugan ng:
  A. ipa-revalidate ito ng LTO
  B. tuluyan na itong alisin ng LTO
  C. pansamantalang kunin ito ng LTO
 43. Upang makakuha ng lisensiya sa pagmamaneho, ang isa ay dapat na hindi bababa sa:
  A. 16 taong gulang
  B. 17 taong gulang
  C. 18 taong gulang
 44. Dapat kumpletuhin ang isang pre-trip inspection:
  A. bago at pagkatapos paandarin ang sasakyang de-motor
  B. pagkatapos paandarin ang sasakyang de-motor
  C. bago paandarin ang sasakyang de-motor
 45. Kapag nagpapakarga o nagbabawas ng mga pasahero, kadalasan ay humihinto kami sa:
  A. kanang bahagi ng kalsadang pinakamalapit sa bangketa
  B. gitna ng kalsada
  C. intersection
 46. Ang pagpapatakbo ng pampublikong sasakyan na nilagyan ng stereo-musika ay may parusang:
  A. multang Php 1,000
  B. pagbawi ng lisensya at sertipiko ng pagpaparehistro
  C. pagkakulong ng driver at operator ng anim na buwan
 47. Ang plaka ng sasakyang de-motor at lisensya sa pagmamaneho ay maaaring kumpiskahin ng sinumang awtorisadong ahente ng LTO kapag ang sasakyang pinapatakbo ay napag-alamang:
  A. hindi ligtas, hindi magandang tingnan, may sira at sira-sira
  B. pininturahan ng kulay na hindi inaprubahan ng LTO
  C. hindi mabisa
 48. Kapag ang isang driver ng PUV ay tumangging magbigay ng serbisyo, maghatid ng mga pasahero, ang naturang paglabag ay may parusang:
  A. multang ₱1,000
  B. multa ng ₱2,000
  C. multang ₱3,000
 49. Alin sa mga sumusunod ang maximum speed limit sa mga expressway para sa mga sasakyan?
  A. 60 kph
  B. 80 kph
  C. 100 kph
 50. Ang graft at corruption sa sistema ng pagpapatupad ng trapiko ay maaaring alisin sa pamamagitan ng:
  A. pag-unawa sa mga tuntunin at regulasyon sa kalsada at trapiko
  B. pag-unawa sa mga tuntunin at regulasyon sa kalsada at trapiko
  C. disiplina sa sarili ng mga tsuper at pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa trapiko
 51. Magkano ang discount sa pamasahe na ipinagkaloob sa PWD at sa mga Senior Citizens alinsunod sa R.A. 9994 (Expanded Senior Citizens Act of 2010) at R.A. 9442 (Magna Carta para sa mga May Kapansanan)?
  A. 25% na Diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
  B. 20% na diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
  C. 30% na diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
  D. 35% na diskwento para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
 52. Bukod sa pedestrian crossing lane, ipinagbabawal din ang paradahan sa:
  A. Ang intersection at sa loob ng 6 na metro at sa tabi ng isa pang sasakyang nakaparada o dobleng paradahan
  B. Ang intersection lane sa loob ng 4 na metro at double parking
  C. Dobleng paradahan at 5 ang intersection sa loob ng 5 metro
 53. Ayon sa batas, ang front seat ng “FOR HIRE” na mga bus ay nakalaan para sa:
  A. Taong may kapansanan
  B. Mga may-ari ng trak
  C. Mga Nakatatanda
  D. PWD at Senior Citizens
 54. Palaging magdala ng isang pares ng Early Warning Device (EWD) sa mga sasakyang may 4 na gulong o higit pa at gamitin ang mga ito kapag natigil dahil sa mga depekto ng sasakyang de-motor. Paano mo ginagamit ang EWD?
  A. Ilagay ang EWD sa layong 1 metro sa harap at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan
  B. Ilagay ang EWD sa layong 4 na metro sa harap at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan
  C. Ilagay ang EWD nang direkta sa harap ng kotse at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan
  D. Ilagay ang EWD sa layong 3 metro sa harap at 3 metro sa likuran ng natigil na sasakyan
 55. Kapag nakasakay sa pampublikong sasakyan na may apat (4) na gulong o higit pa, ang mga seatbelt ay dapat na isuot ng driver at mga pasahero sa front seat:
  mga pagpipilian sa sagot
  A. Kapag hindi naka-lock ang pinto.
  B. Kapag gusto mo itong suotin.
  C. Sa lahat ng oras, sa anumang uri ng kalsada anuman ang destinasyon.
  D. Kapag nasa mga pangunahing kalsada tulad ng SLEX, NLEX, at pangunahing kalsada.
 56. Aling mga dokumento ang dapat dalhin habang nagmamaneho ng “FOR HIRE” na sasakyan?
  A. Propesyonal na Lisensya sa Pagmamaneho
  B. Sertipiko ng Kapanganakan
  C. Lisensya ng Konduktor
  D. Photocopy ng Valid Franchise/certificate of Public Convenience (CPC)
  E. Certificate of Registration (OR) at kasalukuyang opisyal na Resibo (OR) ng pagbabayad mula sa LTO
 57. Saan ang itinalagang lugar para sa pagkarga at pagbaba ng mga pasahero?
  A. Kahit saan basta’t nasa gilid ng kalsada
  B. Sa terminal lamang
  C. Sa anumang itinalagang loading at unloading zone
  D. Kung saan gusto ng pasahero, dahil laging tama ang pasahero
 58. Kung may mga pasaherong sasakay o bababa sa loob ng city proper, saan ang tamang lugar para huminto?
  A. Saan mang lugar, kung saan may sign na hintuan ng bus
  B. Kahit saang lugar, basta’t nasa gilid ng kalsada.
  C. Sa terminal area lamang
 59. Ang lisensya ng konduktor ay hindi maaaring gamitin sa:
  A. Pagmamaneho ng sasakyan sa panahon ng emergency at bilang alternatibo kapag masama ang pakiramdam ng driver
  B. Pagmamaneho ng pribadong sasakyan
  C. Nakipagpalit sa driver para makapagpahinga siya
 60. Ano ang angkop na kasuotan para sa isang konduktor?
  A. Anumang kasuotan na inaprubahan ng kumpanya.
  B. Puting polo, itim na pantalon, at itim na sapatos
  C. Uniform na binigay ng kanilang kumpanya para madaling makilala
 61. Isa sa pangunahing tungkulin ng konduktor ay:
  A. Pagtulong sa mga pasahero kung saan uupo
  B. Tulungan ang mga pasahero sa pagsakay/pagbaba dala ang kanilang mga bagahe
  C. Bigyan ng tiket ang mga pasaherong nakasakay sa sasakyan.
 62. Ano ang dapat mong gawin bilang konduktor kung ang bus ay naaksidente at hindi ka nasaktan?
  A. Tumakbo at humingi ng tulong
  B. Asikasuhin ang mga sugatang pasahero at humingi ng tulong
  C. Tumakbo at iligtas ang iyong sarili
  D. Sabihin sa mga pasahero na lumabas ng sasakyan at maghanap ng ibang masasakyan.
 63. Kailan ang tamang oras para buksan ang pinto ng bus?
  A. Kapag ang pasahero ay nasa pintuan ng bus
  B. Kapag full-on na ang bus.
  C. Nang sabihin ng pasahero na ihinto ang sasakyan.
 64. Sino ang dapat bigyan ng diskwento sa pamasahe
  A. PWD
  B. Mga mag-aaral
  C. Mga Nakatatanda
  D. Manggagawa
  E. lahat ng nabanggit
 65. Sino ang may pananagutan sa labis na karga ng mga pasahero at kargamento?
  A. Mga pasahero
  B. Driver
  C. Konduktor
  D. Kumpanya
 66. Kailan ang oras kung saan pinapayagan ang mga pasahero na tumayo sa loob ng bus habang ito ay gumagalaw?
  A. Kapag walang available na upuan para sa mga pasahero
  B. Hindi ito pinapayagan sa lahat ng oras
  C. Kapag ayaw maupo ng mga pasahero.
 67. Ano ang dapat gawin ng konduktor kapag naiwan sa loob ng bus ang mga personal na gamit ng isang pasahero?
  A. Sumuko sa iyong opisina/terminal para sa tamang turnover
  B. Sumuko sa driver ng bus para sa madaling turnover
  C. Panatilihin itong libre
 68. Ano ang parusa para sa sobrang pagsingil/undercharging ng mga awtorisadong rate para sa unang pagkakasala?
  A. PHP 3,000
  B. PHP 5,000
  C. PHP 2,000
  D. PHP 1,000
 69. Ang pagkabigong mag-post ng naaangkop na signage na nagtuturo sa mga pasahero sa harap na upuan na magsuot ng mga sinturon kapag nasa loob ng pampublikong sasakyan ay pinarusahan ng:
  A. PHP 5,000 para sa bawat paglabag
  B. PHP 5,000
  C. PHP 3,000 para sa bawat paglabag
  D. PHP 3,000
 70. Kung ang isang sasakyang de-motor ay isang 61-seater kasama ang upuan ng driver, ilang pasahero ang pinapayagang sumakay dito?
  A. 59 para maupo rin ang konduktor
  B. 60 pasahero
  C. 61
  D. Ang mga pasahero ay maaaring umokupa ng 60 na upuan at ang iba ay maaaring tumayo
 71. Sa peak hours, mas marami ang mga pasahero na sabik na sumakay ngunit puno na ang bus. Bilang konduktor, ano ang gagawin mo?
  A. Pahintulutan ang mga pasahero na manatili o sumakay sa labas o sa likurang bahagi ng sasakyan
  B. Sabihin sa mga pasahero na mayroon lamang nakatayong espasyo at itanong kung gusto pa nilang sumakay
  C. Magalang na tumanggi at sabihin sa kanila na maghintay ng isa pang bus
 72. Ano ang dapat gawin ng isang Konduktor upang maayos na makolekta ang pamasahe lalo na sa unang biyahe?
  A. Maghanda ng sapat na barya bago maglakbay patungo sa
  may eksaktong pagbabago
  B. Hilingin sa mga pasahero na maghanda ng eksaktong halaga at sabihin sa kanila na bumaba kapag wala silang eksaktong halaga
  C. Tanungin ang mga pasahero kung okay lang sa kanila na hindi makuha ang eksaktong pagbabago dahil walang sapat na pagbabagong magagamit
 73. Ano ang magandang ugali ng isang Konduktor?
  A. Siguraduhing lahat ng pasahero ay pinahihintulutan sa bus
  B. Linisin ang bus bago ang bawat biyahe
  C. Panatilihing bukas ang pinto ng bus
 74. Saan ang angkop na lugar para sa malalaking bagahe ng mga pasahero?
  A. Sa bakanteng upuan na pinakamalapit sa may-ari
  B. Sa pasilyo sa paanan ng may-ari
  C. Sa baggage compartment
 75. Ano ang bawal isakay sa bus?
  A. Gasoline, LPG at iba pang mapanganib na kemikal
  B. Pabango at iba pang produktong aerosol
  C. Beer, alak, at iba pang uri ng alak
 76. Kapag umaalis sa isang traffic light:
  A. Umalis kaagad
  B. Suriin ang rear mirror
  C. Tumingin sa kanan/kaliwa para sa papalapit na mga sasakyan bago lumipat
 77. Ang traffic light o signal na nagsasabi sa iyo na huminto bago ang intersection ay:
  A. Panay berdeng ilaw
  B. Panay na pulang ilaw
  C. Panay orange na liwanag
 78. Kapag nagparada ng sasakyan pataas nang walang gilid ng bangketa, ang pinakamahusay na kasanayan ay ang:
  A. Iikot ang mga gulong sa kanan
  B. Pakaliwa ang mga gulong
  C. Ituwid ang mga gulong
 79. Bago lumiko, dapat gamitin ng driver ang turn signal sa anong distansya?
  A. 40 metro
  B. 80 metro
  C. 30 metro
 80. Sa tuwing nagmamaneho ka at kailangan mong tumawag o sumagot ng tawag sa iyong cellular phone dapat mong gawin?
  A. Tumawag nang ligtas habang nagmamaneho
  B. Tumabi sa gilid ng kalsada sa isang ligtas na lokasyon upang sagutin o tumawag
  C. Kung mayroon man, hilingin sa isang kaibigan na tumawag
 81. Kapag umiinom ng anumang gamot, dapat mong:
  A. Kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga epekto bago magmaneho
  B. Uminom ng gamot bago magmaneho
  C. Lahat ng nabanggit
 82. Alinsunod sa RA 4136, ang mga preno sa bawat sasakyan (maliban sa isang motorsiklo) ay dapat:
  A. Magkaroon ng regular na pagpapanatili ng preno
  B. Magkaroon ng hand brake at “emergency” o “parking” brake
  C. Magkaroon ng backup na preno
 83. Kailan ka pinapayagang mag-double park?
  A. Kahit kailan
  B. Hindi kailanman
  C. Kapag mayroong higit sa sapat na espasyong magagamit
 84. Naghahanda kang lumabas sa isang expressway, kailan mo dapat simulan ang pagbabawas ng bilis?
  A. Kapag nagsimula nang bumagal ang sasakyan sa harap
  B. Huwag magdahan-dahan
  C. Habang papalapit ka sa deceleration lane
 85. Sa isang intersection na may traffic light, lumiko lang sa kaliwa kapag:
  A. Bukas ang berdeng ilaw
  B. May left turn light
  C. Lahat ng nabanggit
 86. Kung ang sasakyan sa likod mo ay gustong dumaan, dapat mong:
  A. Huwag hayaang madaanan ka ng sasakyan
  B. Bahagyang dahan-dahan at hilahin pakanan
  C. Pabilisin upang tumugma sa bilis ng ibang sasakyan
 87. Kung nasasangkot sa isang naiulat na aksidente, ang driver ng sasakyan ay dapat maghain ng ulat ng aksidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa loob ng:
  A. 24 na oras
  B. 48 oras
  C. 12 oras
 88. Bago magpalit ng mga lane sa trapiko, dapat kang laging magbigay ng signal, tingnan ang iyong side at rear-view mirrors at:
  A. Suriin ang RPM ng sasakyan
  B. Lumiko ang iyong ulo upang suriin ang iba pang mga sasakyan sa tabi ng iyong sasakyan
  C. Dahan-dahan
 89. Ang mga aksidente sa kalsada ay maiiwasan at mababawasan kung ang driver ay:
  A. Pagpapatugtog ng malakas na musika
  B. Huwag pansinin ang mga palatandaan ng trapiko
  C. Huwag balewalain ang mga traffic sign na naka-install sa mga partikular na lugar
 90. Sa isang two-lane na kalsada, ang pag-overtake ay pinapayagan lamang sa:
  A. Kaliwang lane
  B. Kanang lane
  C. Lahat ng nabanggit
 91. Kung nagmamaneho ka sa isang curb lane na magtatapos sa unahan, ano ang una mong gagawin upang sumanib nang hindi nakakasagabal sa ibang trapiko?
  A. Lumiko ang iyong signal habang nagsasama sa kaliwang lane
  B. Pumili ng angkop na puwang sa kaliwang lane
  C. I-inch ang sasakyan sa kaliwang lane
 92. Sa tuwing nagmamaneho ka sa isang highway na may maraming lubak, dapat mong:
  A. Magsagawa ng zig-zag upang maiwasan ang mga lubak
  B. Bawasan ang iyong bilis
  C. Pabilisin upang mabawasan ang pinsala
 93. Habang nagmamaneho nang may pinakamataas na bilis at kung ang iyong sasakyan ay nilagyan ng ABS at kailangan mong huminto, dapat mong:
  A. Ilapat kaagad ang iyong preno
  B. Dahan-dahang ilapat ang iyong preno nang may matatag na presyon
  C. Isama ang iyong parking brake
 94. Lumalabas ka sa isang highway gamit ang isang off ramp na kurbadang pababa at nagmamaneho ka ng mabigat na sasakyan. Dapat mo:
  A. Mabagal hanggang sa ligtas na bilis bago ang kurba
  B. Bilisan mo at bumusina
  C. I-on ang iyong hazard
 95. Ang mga epekto ng alkohol sa pagmamaneho ay ang mga sumusunod, maliban sa:
  A. Mas mabilis na acceleration
  B. Koordinasyon ng mga galaw ng katawan at paghuhusga sa sarili
  C. Lahat ng nabanggit
 96. Ang tuluy-tuloy na pulang krus (“X”) sa mga paraan ng toll ay nangangahulugang:
  A. Maaari kang magmaneho sa lane na ito
  B. Maaari kang magmaneho kung ikaw ay nasa RFID lamang
  C. Hindi ka maaaring magmaneho sa lane na ito
 97. Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat mong:
  A. Buksan ang iyong mga headlight
  B. Bumusina kapag papalapit sa blind curve
  C. Buksan ang iyong mga hazard lights
 98. Sa kaso ng isang aksidente, ang unang tungkulin ng driver na kasangkot ay:
  A. Harapin ang ibang driver
  B. Hilahin ang telepono at i-record ang kaganapan
  C. Asikasuhin ang nasugatan at tumawag para sa tulong medikal
 99. Inilalarawan ang pag-iisip ng isang defensive driver?
  A. Isinasaalang-alang kung ano ang maaaring gawin ng ibang mga gumagamit ng kalsada
  B. Sumasakop sa fast lane
  C. Tail-gating
 100. Ang pagkakaroon ng lisensya sa pagmamaneho ay isang:
  A. Pribilehiyo
  B. Nakamit
  C. Layunin

Summary

Clearing the culminating exam for the Conductor Enhancement Program (CEP) is a mandatory part of applying for the renewal of the Conductor’s License (CL) for the first time. Not only does it help prove that a conductor is still fit for the job, but it is also an integral part of reminding the conductors of the best practices on the job. By using this reviewer, you are taking a strategic and practical approach to successfully achieve a thorough understanding of the LTO Conductor Enhancement Program (CEP) concepts and passing the CEP exam to get the CEP COC that you need to renew your conductor’s license without much hassle.

To check how well you did in the Tagalog Conductor Enhancement Program (CEP) Exam Reviewer, you may download the Answer Key we have prepared for you and see the best answers for each question.

 • Conductor Enhancement Program (CEP) Exam Reviewer Answer Key (English)

Like the other LTO exam reviewers available on this site, this reviewer is also accessible on your computer, tablet, or smartphone device. Whether you prefer bookmarking it for quick access or downloading and printing it for a tangible copy, you have the flexibility to review for the Filipino/Tagalog CEP Exam wherever and whenever it suits you.

error: Content is protected !!