LTO (CEP) Exam Answer Key (Filipino/Tagalog)

If you are a conductor renewing your license for the first time, then you will need to complete the LTO Conductor Enhancement Program (CEP) and pass the culminating CEP exam. The LTO CEP exam is designed to ensure that aspiring conductors understand the basic expectations from them to confidently navigate the demands of the job. They are also expected to assist the drivers and ensure that the vehicle and the driver adhere to all local traffic rules and regulations. Taking the exam in Filipino may reinforce the relevance of these rules in the local context.

If you are taking the LTO CEP exam in Filipino/Tagalog, then this Answer Key will help unlock the doors to clarity and understanding of the essential concepts of working as a conductor. Not only that, the program is also designed to improve their efficiency, professionalism, and overall quality and contribution to public transport and road safety. With this answer key to the carefully curated set of questions presented in the CEP exam reviewer we have posted for you, conductors can look forward to better skills and knowledge essential for the job.

lto CEP exam tagalog answer key

Taking the Conductor Enhancement Program (CEP) Exam in Filipino/Tagalog

Just like the Comprehensive Driver Education (CDE) course, the Conductor Enhancement Program (CEP) culminates with a written exam in both Filipino and English. Taking either one is okay, but the choice between taking the Filipino or English version of the CEP exam often depends on your language proficiency and comfort. If you are more comfortable expressing yourself and understanding questions in Filipino, opt for the Filipino version. After all, taking the exam in this language may facilitate a clearer understanding especially when it comes to technical terms related to driving and transportation. After all, choosing the language in which to take the test carefully can help aspiring conductors demonstrate their knowledge and understanding most effectively.

How to Pass the Filipino/Tagalog Conductor Enhancement Program (CEP) Exam

Passing the written exam will earn aspiring conductors a CEP Certificate of Completion (COC) which is one of the requirements for renewing the Conductor’s license for the first time. This COC will serve as proof that the conductor has the skills and proficiency to work as one and that he has completed the training required.

The Filipino/Tagalog Conductor Enhancement Program (CEP) exam is also a short one, just like the English one. It requires only at least 80% correct answers in order to pass before one can secure the CEP Certificate of Completion (COC) necessary for renewing their conductor’s licenses for the first time. While the exam is a short 20-item multiple-choice quiz, it covers a broad range of topics, including:

 • Road Safety and Traffic Rules
  • Understanding and adhering to traffic signs and signals.
  • Defensive driving techniques.
  • Emergency procedures and response.
 • Customer Service
  • Effective communication skills with passengers
  • Conflict resolution and dealing with difficult situations
  • Providing assistance to passengers with special needs
 • Legal and Regulatory Compliance
  •  Knowledge of current transportation laws and regulations
  • Responsibilities related to vehicle documentation and licenses
  • Understanding and enforcing fare regulations
 • Vehicle Maintenance Awareness
  • Routine vehicle checks and inspections
  • Identifying common vehicle issues
  • Reporting and documenting maintenance issues promptly
 • Professionalism and Ethics
  • Upholding a professional demeanor with passengers
  • Respecting passengers’ rights and privacy
  • Ethical conduct and behavior in various scenarios
 • First Aid and Emergency Response
  • Basic first aid procedures
  • Emergency response protocols
  • Evacuation procedures in case of vehicle breakdown or accidents.
 • Route Knowledge
  • Familiarity with designated routes and stops.
  • Efficient route planning and navigation skills.
  • Alternative routes in case of road closures or detours.
 • Vehicle and Passenger Security
  • Implementing security measures to ensure the safety of passengers and belongings.
  • Recognizing and reporting suspicious activities.
 • Crisis Management
  • Handling crisis situations such as accidents or vehicle breakdowns
  • Communication protocols during emergencies.
 • Professional Development
  • Staying updated on industry trends and advancements.
  • Participating in continuous learning and improvement.

Filipino/Tagalog Conductor Enhancement Program (CEP) Exam Reviewer Answer Key

To serve as your guide to the expected answers for each question presented in the Tagalog Conductor Enhancement Program (CEP) Exam Reviewer, you may check the answer key below:

 1. Kung naka-back up ka sa isang tuwid na linya, lumiko at tumingin sa likod mo sa iyong balikat sa:
  The correct answer is C. Tama
 2. Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, kailangan mong:
  The correct answer is C. Babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong mga 4-way na emergency flasher
 3. Ang pagmamaneho sa malakas na pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil sa zero visibility. Ano ang dapat mong gawin?
  The correct answer is A. Kapag hindi ka makakita ng higit sa 20m, buksan ang mga hazard lights/headlights at maghanap ng ligtas na lugar para iparada.
 4. Dobleng dilaw na solidong linya
  The correct answer is B. Hindi dapat i-cross anumang oras
 5. Sa isang rotunda o rotonda, alin sa mga sumusunod na sasakyan ang may right-of-way?
  The correct answer is A. Mga sasakyan sa loob ng rotunda o rotonda
 6. Kung dalawang sasakyan ang lumalapit o pumasok sa isang intersection nang humigit-kumulang sa parehong oras, kung aling sasakyan ang may right-of-way:
  The correct answer is C. Ang sasakyan sa kanan
 7. Ang mga headlight ay dapat gamitin nang madalas kung kinakailangan upang:
  The correct answer is C. Ipaalam ang iyong mga intensyon sa mga driver sa paligid mo
 8. Ang mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan ay ipinagbabawal na:
  The correct answer is C. Lahat ng nabanggit
 9. Kung saan naglalaro ang mga bata o naglalakad ang mga pedestrian sa o malapit sa kalsada, ang driver ay dapat:
  The correct answer is C. Dahan-dahan
 10. Anong mga dokumento ang dapat mong dalhin sa tuwing nagmamaneho ka ng FOR HIRE na sasakyan?
  The correct answer is C. Lahat ng nabanggit
 11. Kung ang iyong sasakyan ay na-disable sa highway, dapat mong:
  The correct answer is C. Lahat ng nabanggit
 12. Ang traffic sign na ito ay nagsasaad ng mga direksyon at distansya?
  The correct answer is B. Directional signs
 13. Ang isang mahusay na driver upang matugunan ang mga panlipunang responsibilidad ng pag-aalaga sa iba sa kalsada ay dapat:
  The correct answer is B. Laging mag-ingat sa ibang mga gumagamit ng kalsada sa paligid
 14. Ang pulang bandila o pulang ilaw ay dapat na nakakabit sa anumang load na umaabot sa ibabaw:
  The correct answer is C. 1m sa hulihan ng sasakyan
 15. Kung patuloy kang dinadaanan sa kanan at kaliwa habang nagmamaneho sa gitnang daanan ng isang expressway, dapat mong:
  The correct answer is C. Lumipat sa lane sa iyong kanan
 16. Ano ang dapat gawin ng isang konduktor kung ang mga personal na gamit ng isang pasahero ay naiwan sa loob ng bus?
  The correct answer is A. Sumuko sa opisina/terminal para sa tamang disposisyon
 17. Kung ang sasakyan ay na-disable sa isang highway, dapat mong paalalahanan ang driver na:
  The correct answer is B. Iparada ang sasakyan sa labas ng nilakbay na highway, kung maaari
 18. Ang pagtapon ng mga balot ng kendi, o anumang bagay mula sa mga bintana ng iyong sasakyan ay:
  The correct answer is A. bawal sa lahat ng oras
 19. Ano ang paglabag kung saan tinatanggap o dinadala ng driver/konduktor ang kanyang mga pasahero ng sasakyang de-motor na lampas sa kapasidad na itinakda ng LTFRB?
  The correct answer is A. Overloading
 20. Kailan hindi magagamit ang “Conductor’s License”?
  The correct answer is C. Bilang kahalili kapag masama ang pakiramdam ng driver at kapag may emergency
 21. Sa Pilipinas, ang distansya ay sinusukat mula sa _ sa bawat lalawigan na dapat ay malapit sa gusali ng probinsiya.
  The correct answer is A. Kilometer Post
 22. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa isang pampublikong sasakyan?
  The correct answer is A. Fire extinguisher
 23. Ano ang una at pinakamahalagang responsibilidad ng konduktor?
  The correct answer is B. Kaligtasan at bagahe ng pasahero
 24. Pinapayagan ba ang mga pasahero na tumayo sa pasilyo ng bus?
  The correct answer is C. Hindi
 25. Ang driver at konduktor ay dapat maghatid/magbaba ng mga pasahero sa:
  The correct answer is B. Anumang loading at unloading zone
 26. Kung ang bus ay nasangkot sa isang aksidente, ang Konduktor kung hindi siya nasaktan ay dapat:
  The correct answer is C. Asikasuhin ang mga sugatang pasahero at humingi ng tulong
 27. Ano ang gagawin mo bilang isang Konduktor kung ang bus ay nasangkot sa isang banggaan sa kalsada at HINDI ka nasaktan?
  The correct answer is C. Tulungan ang mga nasugatang pasahero at tumawag ng tulong.
 28. Ano ang parusa para sa Falsification o Fraudulent na pagtatanghal ng Certificate of Public Convenience?
  The correct answer is B. Pagbawi/pagkansela ng CPC
 29. Ano ang tawag mo sa isang pampublikong sasakyan na gumagamit ng suspendido o kinanselang CPC?
  The correct answer is A. Colorum
 30. Ano ang dapat gawin ng konduktor kapag ang isang pasahero ay nahihilo at nagsusuka?
  The correct answer is A. Magbigay ng tulong sa pasahero
 31. Ano ang kailangang tiyakin ng konduktor bago umalis ang bus?
  The correct answer is B. Nakasara nang maayos ang pinto
 32. Kung nasira ang sasakyan sa highway, dapat ipaalala ng konduktor sa driver:
  The correct answer is B. Para iparada ang sasakyan sa labas ng highway kung maaari
 33. Ano ang iyong responsibilidad bilang konduktor pagkatapos iparada ang sasakyan?
  The correct answer is B. Siguraduhing walang natutulog na mga pasahero, at anumang natitira sa loob ng bus ay dapat na maayos na i-turn over
 34. Ano ang ibig sabihin ng “beating the red light”?
  The correct answer is A. Dumadaan sa mga dilaw na ilaw na paparating sa intersection
 35. Paano nakaayos ang mga ilaw trapiko sa pagkakasunud-sunod simula sa itaas?
  The correct answer is A. Pula, dilaw at berde
 36. Ang pagkarga at pagbaba ng mga pasahero ay maaari lamang gawin:
  The correct answer is C. sa mga itinalagang lugar lamang
 37. Ang isang pribadong rehistradong sasakyan na ginagamit para sa pag-upa at pagkarga ng mga pasahero o kargamento ay tinutukoy bilang isang colorum na sasakyan, at ipinagbabawal ng batas. Ang mga driver na mahuling nagpapatakbo ng naturang sasakyan sa unang pagkakataon ay pinarurusahan ng
  The correct answer is A. Isang multa na Php 2,000 at suspensiyon ng kanyang driver
  lisensya sa loob ng tatlong buwan
 38. Ang may-ari ng isang pribadong rehistradong sasakyang de-motor na ginagamit para sa pag-upa ay pinarurusahan ng:
  The correct answer is A. multang P2,000 at pagkumpiska ng mga plaka ng sasakyan
 39. Dapat kumpletuhin ang isang pre-trip inspection:
  The correct answer is C. bago magmaneho ng sasakyang de-motor
 40. Ipinagbabawal ng Public Service Law ang driver ng public utility na makipag-usap sa kanyang mga pasahero upang matiyak ang lubos na atensyon sa kalsada, partikular na habang ang sasakyan ay:
  The correct answer is C. sa paggalaw
 41. Para maiwasan ang suspension o revocation, ilang araw dapat ayusin ng driver na may nahuling lisensya ang kanyang kaso sa LTO?
  The correct answer is A. sa loob ng 15 araw
 42. Ang pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho ay nangangahulugan ng:
  The correct answer is C. pansamantalang kinuha ng LTO
 43. Upang makakuha ng lisensiya sa pagmamaneho, ang isa ay dapat na hindi bababa sa:
  The correct answer is B. 17 taong gulang
 44. Dapat kumpletuhin ang isang pre-trip inspection:
  The correct answer is C. bago paandarin ang sasakyang de-motor
 45. Kapag nagpapakarga o nagbabawas ng mga pasahero, kadalasan ay humihinto kami sa:
  The correct answer is A. kanang bahagi ng kalsadang pinakamalapit sa bangketa
 46. Ang pagpapatakbo ng pampublikong sasakyan na nilagyan ng stereo-musika ay may parusang:
  The correct answer is A. multang Php 1,000
 47. Ang plaka ng sasakyang de-motor at lisensya sa pagmamaneho ay maaaring kumpiskahin ng sinumang awtorisadong ahente ng LTO kapag ang sasakyang pinapatakbo ay napag-alamang:
  The correct answer is A. hindi ligtas, hindi magandang tingnan, may sira at sira-sira
 48. Kapag ang isang driver ng PUV ay tumangging magbigay ng serbisyo, maghatid ng mga pasahero, ang naturang paglabag ay may parusang:
  The correct answer is A. multa na ₱1,000
 49. Alin sa mga sumusunod ang maximum speed limit sa mga expressway para sa mga sasakyan?
  The correct answer is C. 100 kph
 50. Ang graft at corruption sa sistema ng pagpapatupad ng trapiko ay maaaring alisin sa pamamagitan ng:
  The correct answer is C. disiplina sa sarili ng mga tsuper at pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa trapiko
 51. Magkano ang discount sa pamasahe na ipinagkaloob sa PWD at sa mga Senior Citizens alinsunod sa R.A. 9994 (Expanded Senior Citizens Act of 2010) at R.A. 9442 (Magna Carta para sa mga May Kapansanan)?
  The correct answer is B. 20% Discount para sa itinakdang pamasahe para sa parehong PWD at Senior Citizens
 52. Bukod sa pedestrian crossing lane, ipinagbabawal din ang paradahan sa:
  The correct answer is A. Ang intersection at sa loob ng 6 na metro at sa tabi ng isa pang sasakyang nakaparada o dobleng paradahan
 53. Ayon sa batas, ang front seat ng “FOR HIRE” na mga bus ay nakalaan para sa:
  The correct answer is D. PWD at Senior Citizens
 54. Palaging magdala ng isang pares ng Early Warning Device (EWD) sa Mga Sasakyang may 4 na gulong o higit pa at gamitin ang mga ito kapag natigil dahil sa mga depekto ng sasakyang de-motor. Paano mo ginagamit ang EWD?
  The correct answer is B. Ilagay ang EWD sa layong 4 na metro sa harap at 4 na metro sa likuran ng natigil na sasakyan.
 55. Kapag nakasakay sa Sasakyang pampublikong utility na may apat (4) na gulong o higit pa, ang mga sinturong pang-seatbelt ay dapat isuot ng driver at mga pasahero sa upuan sa harap:
  The correct answer is C. Sa lahat ng oras, sa anumang uri ng kalsada anuman ang destinasyon.
 56. Aling mga dokumento ang dapat dalhin habang nagmamaneho ng “FOR HIRE” na sasakyan?
  The correct answers are: A. Professional Driver’s License, C. Conductor’s License, D. Photocopy ng Valid Franchise/certificate of Public Convenience (CPC), at E. Certificate of Registration (OR) at kasalukuyang opisyal na Receipt (OR) ng pagbabayad mula sa ang LTO
 57. Saan ang itinalagang lugar para sa pagkarga at pagbaba ng mga pasahero?
  The correct answer is C. Sa anumang itinalagang loading at unloading zone
 58. Kung may mga pasaherong sasakay o bababa sa loob ng city proper, saan ang tamang lugar para huminto?
  The correct answer is A. Saan mang lugar, kung saan may sign na hintuan ng bus
 59. Ang lisensya ng konduktor ay hindi maaaring gamitin sa:
  The correct answer is A. Pagmamaneho ng sasakyan kapag may emergency at bilang alternatibo kapag masama ang pakiramdam ng driver
 60. Ano ang angkop na kasuotan para sa isang konduktor?
  The correct answer is C. Uniform issued by their company for easy identification
 61. Isa sa pangunahing tungkulin ng konduktor ay:
  The correct answer is B. Tulungan ang mga pasahero sa pagsakay/pagbaba dala ang kanilang mga bagahe
 62. Ano ang dapat mong gawin bilang konduktor kung ang bus ay naaksidente at hindi ka nasaktan?
  The correct answer is B. Asikasuhin ang mga sugatang pasahero at humingi ng tulong
 63. Kailan ang tamang oras para buksan ang pinto ng bus?
  The correct answer is B. Kapag full-on na ang bus.
 64. Sino ang dapat bigyan ng diskwento sa pamasahe
  The correct answers are: A. PWD, B. Students, at C. Senior Citizens
 65. Sino ang may pananagutan sa labis na karga ng mga pasahero at kargamento?
  The correct answers are: B. Driver at C. Conductor
 66. Kailan ang oras kung saan pinapayagan ang mga pasahero na tumayo sa loob ng bus habang ito ay gumagalaw?
  The correct answer is B. Hindi ito pinapayagan sa lahat ng oras
 67. Ano ang dapat gawin ng konduktor kapag naiwan sa loob ng bus ang mga personal na gamit ng isang pasahero?
  The correct answer is A. Sumuko sa iyong opisina/terminal para sa tamang turnover
 68. Ano ang parusa para sa sobrang pagsingil/undercharging ng mga awtorisadong rate para sa unang paglabag?
  The correct answer is B. PHP 5,000
 69. Ang pagkabigong mag-post ng naaangkop na signage na nagtuturo sa mga pasahero sa harap na upuan na magsuot ng mga sinturon kapag nasa loob ng pampublikong sasakyan ay pinarusahan ng:
  The correct answer is C. PHP 3,000 para sa bawat paglabag
 70. Kung ang isang sasakyang de-motor ay isang 61-seater kasama ang upuan ng driver, ilang pasahero ang pinapayagang sumakay dito?
  The correct answer is B. 60 pasahero
 71. Sa peak hours, mas maraming pasahero ang sabik na sumakay pero puno na ang bus. Bilang konduktor, ano ang gagawin mo?
  The correct answer is C. Magalang na tumanggi at sabihin sa kanila na maghintay ng isa pang bus
 72. Ano ang dapat gawin ng isang Konduktor upang maayos na makolekta ang pamasahe lalo na sa unang biyahe?
  The correct answer is A. Maghanda ng sapat na barya bago maglakbay upang magkaroon ng eksaktong pagbabago
 73. Ano ang magandang ugali ng isang Konduktor?
  The correct answer is B. Linisin ang bus bago ang bawat biyahe
 74. Saan ang angkop na lugar para sa malalaking bagahe ng mga pasahero?
  The correct answer is C. Sa baggage compartment
 75. Ano ang bawal ikarga sa bus?
  The correct answer is A. Gasoline, LPG at iba pang mapanganib na kemikal
 76. Kapag umaalis sa isang traffic light:
  The correct answer is C. Tumingin sa kanan/kaliwa para sa papalapit na mga sasakyan bago lumipat
 77. Ang traffic light o signal na nagsasabi sa iyong huminto bago ang intersection ay:
  The correct answer is B. Panay na pulang ilaw
 78. Kapag nagparada ng sasakyan pataas nang walang gilid ng bangketa, ang pinakamahusay na kasanayan ay ang:
  The correct answer is A. Iikot ang mga gulong sa kanan
 79. Bago lumiko, dapat gamitin ng driver ang turn signal sa anong distansya?
  The correct answer is C. 30 metro
 80. Sa tuwing nagmamaneho ka at kailangan mong tumawag o sumagot ng tawag sa iyong cellular phone dapat mong gawin?
  The correct answer is B. Tumabi sa gilid ng kalsada sa isang ligtas na lokasyon upang sagutin o tumawag
 81. Kapag umiinom ng anumang gamot, dapat mong:
  The correct answer is A. Kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga epekto bago magmaneho
 82. Alinsunod sa RA 4136, ang mga preno sa bawat sasakyan (maliban sa isang motorsiklo) ay dapat na:
  The correct answer is B. Magkaroon ng hand brake at “emergency” o “parking” brake
 83. Kailan ka pinapayagang mag-double park?
  The correct answer is B. Hindi kailanman
 84. Naghahanda kang lumabas sa isang expressway, kailan mo dapat simulan ang pagbabawas ng bilis?
  The correct answer is C. Habang papalapit ka sa deceleration lane
 85. Sa isang intersection na may traffic light, lumiko lang sa kaliwa kapag:
  The correct answer is C. Lahat ng nabanggit
 86. Kung ang sasakyan sa likod mo ay gustong dumaan, dapat mong:
  The correct answer is B. Dahan-dahan nang bahagya at hilahin pakanan
 87. Kung nasasangkot sa isang naiulat na aksidente, ang driver ng sasakyan ay dapat maghain ng ulat ng aksidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa loob ng:
  The correct answer is A. 24 na oras
 88. Bago magpalit ng mga lane sa trapiko, dapat kang laging magbigay ng signal, suriin ang iyong side at rear-view mirrors at:
  The correct answer is B. Lumiko ang iyong ulo upang suriin ang iba pang mga sasakyan sa tabi ng iyong sasakyan
 89. Ang mga aksidente sa kalsada ay maiiwasan at mababawasan kung ang driver ay:
  The correct answer is C. Huwag balewalain ang mga traffic sign na naka-install sa mga partikular na lugar
 90. Sa isang two-lane na kalsada, ang pag-overtake ay pinapayagan lamang sa:
  The correct answer is A. Kaliwang lane
 91. Kung nagmamaneho ka sa isang curb lane na magtatapos sa unahan, ano ang una mong gagawin upang sumanib nang hindi nakakasagabal sa ibang trapiko?
  The correct answer is B. Pumili ng angkop na puwang sa kaliwang lane
 92. Sa tuwing nagmamaneho ka sa isang highway na may maraming lubak, dapat mong:
  The correct answer is B. Bawasan ang iyong bilis
 93. Habang nagmamaneho nang may pinakamataas na bilis at kung ang iyong sasakyan ay nilagyan ng ABS at kailangan mong huminto, dapat mong:
  The correct answer is B. Dahan-dahang ilapat ang iyong preno nang may tuluy-tuloy na presyon
 94. Lumalabas ka sa isang highway gamit ang isang off ramp na kurbadang pababa at nagmamaneho ka ng mabigat na sasakyan. Dapat mo:
  The correct answer is A. Mabagal sa ligtas na bilis bago ang kurba
 95. Ang mga epekto ng alkohol sa pagmamaneho ay ang mga sumusunod, maliban sa:
  The correct answer is C. Lahat ng nabanggit
 96. Ang tuluy-tuloy na pulang krus (“X”) sa mga toll na paraan ay nangangahulugang:
  The correct answer is C. Hindi ka maaaring magmaneho sa lane na ito
 97. Kapag nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok sa araw, dapat mong:
  The correct answer is B. Bumusina kapag papalapit sa blind curve
 98. Sa kaso ng isang aksidente, ang unang tungkulin ng driver na kasangkot ay:
  The correct answer is C. Asikasuhin ang nasugatan at tumawag para sa tulong medikal
 99. Inilalarawan ang pag-iisip ng isang defensive driver?
  The correct answer is A. Isinasaalang-alang kung ano ang maaaring gawin ng ibang mga gumagamit ng kalsada
 100. Ang pagkakaroon ng lisensya sa pagmamaneho ay isang:
  The correct answer is A. Pribilehiyo

Summary

This answer key provides a concise overview of the correct responses, offering a valuable resource for assessing your understanding and preparing for the Filipino/Tagalog LTO Conductor Enhancement Program (CEP) culminating exam. Whether you’re studying for the CEP exam or seeking to reinforce your knowledge about working as a conductor, this answer key summarizes the essential concepts discussed in the CEP training, helping you achieve the confidence to pass the CEP exams in the Filipino/Tagalog language easily and without having to retake the test. Check your Filipino/Tagalog CEP-exam readiness and let us know how well you did in answering the LTO CEP Exam Reviewer in Filipino/Tagalog language we have shared with you.

error: Content is protected !!